november 7, 2023

Allians för Växjös förslag till budget 2024

Nästa år är ett exceptionellt år. Den höga inflationen bidrar till tillfälligt höga pensionskostnader. För att inte behöva dra ner på välfärden kan vi tack vare många år med en ordnad ekonomi använda oss av synnerliga skäl. Detta innebär att budgeten för 2024 landar på ett negativt resultat på 72 mkr. Välfärden ska prioriteras och i budgeten finns bland annat följande satsningar:

  • 20 mkr till höjd elevpeng med fokus på stärkt undervisningsdel och 13mkr till att öka elevernas måluppfyllelse på lågstadiet
  • En utredning ska göras för att se över ett återinförande av Lumos samt systemet med resursskolor för att alla elever ska få det stöd de behöver.
  • Öka habiliteringsersättningen till 125kr per dag
  • 3 mkr till att vidareutveckla arbetet med god och nära vård
  • Främja demokratin och yttrandefrihet samt motverka antisemitism

Du hittar hela budgeten här:

Ta ställning och dela artikeln