maj 23, 2023

Pressmeddelande: Moderaterna vill att anställda ska visa utdrag ur belastningsregistret

För att bli anställd i Växjö kommun ombeds du idag att visa utdrag ur belastningsregistret när du får din första anställning. Det är viktigt att det görs för att skydda de som kommunen är till för och för att kommunens verksamheter ska vara trygga platser att vara på. Idag fungerar det dock så att när du väl har visat ett utdrag ur belastningsregistret en gång, så behöver du aldrig göra det igen. Nu vill Växjömoderaterna att kommunen utreder om det går att införa att medarbetarna ombeds visa utdrag ur belastningsregister vart tredje år.

”Vi anser inte att det är tillräckligt att visa utdrag ur brottsregistret enbart vid anställningstillfället. Med dagens system kan en anställd begå grova brott utan att arbetsgivaren får vetskap om det och det vill vi ändra på”, säger Pernilla Tornéus (M), oppositionsråd Växjö kommun.

Moderaterna i Växjö kommun vill att Växjö kommun gör så mycket som möjligt för att undvika att brott sker i de olika verksamheterna.

”Vi behöver göra vad vi kan för att säkerställa att ingen ska behöva bli ett brottsoffer i Växjö kommuns verksamheter. Att efterfråga belastningsregister vart tredje år skulle kunna vara en väg att gå för att minska risken för att dömda personer arbetar i vår verksamhet ”, säger Anton Olsson (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden

”Från barn till äldre ska känna sig trygga i den kommunala verksamheten”, säger Sofia Stynsberg (M), 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden.

Ta ställning och dela artikeln