maj 23, 2023

Pressmeddelande: Allians för Växjö vill att Neighbourhood för flickor startas

Projektet Neighbourhood för pojkar mellan 10 och 19 år har vuxit fram på initiativ av en lokal aktör i Växjö sedan några år tillbaka. Verksamheten syftar till förebyggande insatser för unga som befinner sig i riskmiljöer. Genom att ungdomarna i projektet deltar i till exempel läxläsning, praktik och ledarskapsutbildningar samlar de poäng som kan omvandlas till olika belöningar. Sedan i slutet av 2022 har Växjö kommun slutit ett avtal med Neighbourhood för att fortsätta utveckla metoder i det förebyggande och främjande arbetet och stötta stödet till unga pojkar. Nu vill Allians för Växjö att initiativ tas för att hitta en eller flera aktörer som kan driva ett liknande projekt för flickor och har därför lämnat in en motion till Växjö kommun.

”Neighbourhood har visat sig vara framgångsrikt och betydelsefullt för de unga pojkar som deltagit och deltar i projektet. Nu vill vi att kommunen hjälper till att hitta aktörer som kan skapa ett liknande koncept för flickor och att ett formellt avtal skapas med en eller flera aktörer som kan driva projektet för flickor långsiktigt, säger Suzanne Frank (M), andre vice ordförande i Nämnden för arbete och välfärd.

Att få stöd med läxor och med att ha en god skolnärvaro är viktiga faktorer för att lämna skolan med godkända betyg.

”Vi vet att en gymnasieexamen är en viktig faktor för att inte hamna i ett utanförskap senare i livet. De insatser som Neighbourhood gör är en viktig del på vägen för att nå en sådan examen. Vi vill därför att initiativ tas för att även flickor ska kunna ta del av sådana insatser”, säger Ola Sennehed (L), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd.

Möjligheten att både få hjälp med praktik och att gå ledarskapsutbildningar behöver komma fler till del.

”Vi behöver hitta aktörer som vänder sig till flickor så att de också kan få fler möjligheter till praktik och utbildningar som kan leda till jobb i framtiden”, säger Per-Olof Hjälmefjord (KD), ledamot i Nämnden för arbete och välfärd.

Ta ställning och dela artikeln