april 19, 2023

Pressmeddelande: Allians för Växjö vill ändra Växjö kommuns resepolicy

I Växjö kommuns resepolicy idag framgår tydliga principer och prioriteringsordningar vad gäller val av färdmedel vid resor i tjänsten. Stor vikt läggs vid att alla tjänsteresor ska ske fossilbränslefritt och att de alternativ som då räknas in är tåg, kollektivtrafik, cykel samt bil med 100% fossilfritt drivmedel. Pernilla Tornéus (M), Anton Olsson (M), Jon Malmqvist (KD) och Christina Rosén (L) har nu skickat in en motion där de vill att Växjö kommun gör förändringar i sin resepolicy så att flyget, med miljövänliga tillval, blir ett likvärdigt färdmedelsalternativ.

”Redan idag klimatkompenserar de flesta flygbolagen utan att man behöver göra något extra vid bokning och på till exempel BRA kan du dessutom boka BRA Miljö Class som då inkluderar fossilfritt biobränsle. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter utveckla fossilfritt flygbränsle samtidigt som vi inte skambelägger de som av olika anledningar använder flyget som transportmedel”, säger Pernilla Tornéus (M).

Växjö kommun är delägare i Småland Airport och flygplatsen är viktig både för att företag ska kunna verka i kommunen och för att kommunen ska kunna ha en fungerande flygplats som beredskap vid händelse av krig och kris.

”Flygplatsen är en viktig del i Växjös attraktivitet och fortsatta utveckling. För att möjliggöra fler nyetableringar och skapa nya arbetstillfällen behövs goda kommunikationer. Särskilt viktigt är regelbundna flyg till Stockholm. Det är orimligt att kommunens resepolicy nästan gör det omöjligt att nyttja flyget för kommunens medarbetare. Flyget behövs och vi behöver göra det vi kan för att stärka näringslivet”, säger Anton Olsson (M).

”Jag vill att vi ska vara trovärdiga i vår roll som ägare till flygplatsen och då kan vi inte ha en resepolicy som i princip omöjliggör allt resande med flyg”, säger Jon Malmqvist (KD)

Att ha möjlighet att ta flyget kan innebära att man kan hushålla med medarbetarnas tid på ett bättre sätt.

”Växjö kommun ska förena en ansvarsfull klimatpolitik med bra arbetsvillkor för sina medarbetare. Även om vi lever i en digitaliserad värld krävs ibland fysiska möten. Det är då inte rimligt att kräva tåg- eller bussresor till alla resmål med tanke på all den arbetstid som går förlorad och de extra kostnader för övernattningar som tillkommer, säger Christina Rosén (L).”

Kontaktuppgifter:

Pernilla Tornéus (M) 0708932597

Anton Olsson (M) 0722464446

Jon Malmqvist (KD) 0739918619

Christina Rosén (L) 0702453427

Ta ställning och dela artikeln