Suzanne Frank

2:a vice ordförande nämnden för arbetet och välfärd