Bo Frank

2:a vice ordförande hållbarhetsutskottet