januari 23, 2024

Motion angående vargen

Småland är landskapet med mest betesmark, flest kor och flest får i Sverige.
Kronobergs län är ett landsbygds-län (enl. Jordbruksverket) som Växjö kommun är
en del av.


För oss Moderater är det viktigt att vi är en kommun som värnar vår landsbygd och
dess utveckling. Det är angeläget att vi har en livsmedelsproduktion både nu och i
framtiden. Olika företeelser kan hota eller begränsa nuvarande och framtida lantbruk.
Det kan handla om klimatet, att lantbruk minskar i antal och att lantbrukare blir allt
äldre, djursjukdomar som kan slå ut hela bestånd som tex svinpesten eller den
återigen aktuella problematiken kring varg.


Under förra (s)ledda regeringsstyret 2018–2022 ökade den svenska vargstammen
från 305 till 460 individer. Därför är det glädjande att nuvarande regering aktivt
arbetar med att få ner den uträknade vargkvoten 170–270 individer och att det ska
sträva efter det nedre antalet. EU-kommissionen lägger nu fram ett ändringsförslag
av vargens skyddsstatus från ”strikt skyddad” till ”förvaltningsbar” vilket
naturvårdsverket ser positivt på.


I vårt närområde breder nu vargen ut sig. Tre vargangrepp på tamdjur har uppdagats
i Kalmar län. Länsstyrelsen i Kronoberg rapporterade i augusti-23 att vargparet i
Kosta (Lessebo kommun) fått mins en valp. Inte långt från Kosta konstaterades att
en varg dödat en kalv.


När har vi varg i Växjö kommun?


Vi moderater anser att Växjö kommun behöver följa vargproblematiken nogsamt. Ge
det stöd och underlätta för lantbrukare som är i behov av det.


Med anledning av ovanstående föreslår vi Moderater i Växjö kommun:

att de ledamöter i kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för
landsbygden får i uppdrag att samla information angående varg från
lantbrukare, jaktlag och kommunens jägare.

att de ledamöter i kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för
landsbygden ges i uppdrag att ha en kontinuerlig kontakt med
länsstyrelsen i Kronoberg angående vargpopulationen och eventuell
skyddsjakt.

att de ledamöter i kommunstyrelsen som har ett särskilt ansvar för
landsbygden ges i uppdrag att återkoppla den information de fått
angående vargen till kommunstyrelsen.

Sofia Stynsberg (M)

Ta ställning och dela artikeln