augusti 31, 2023

Motion angående insatser för att rusta upp och öppna Kronobergs slottsruin

Kronobergs Slottsruin, ett framstående besöksmål i länet, har förfallit under senare tid. Ägaren Statens Fastighetsverk har av säkerhetsskäl stängt ruinen från den 1 januari 2023.

Växjö kommun, Region Kronoberg och Länsstyrelsen har tidigare förgäves agerat och både tillskrivit och träffat företrädare för SFV i syfte att rusta upp och underhålla slottsruinen. Den dåvarande borgerliga majoriteten i Växjö kommun erbjöd under 2022 10 mkr, förutsatt att SFV också skulle tillföra medel för att kunna rusta upp ruinen. Myndigheten har dock gjort klart att det saknas pengar för att satsa på en sådan upprustning.

Således måste nu de ansvariga aktörerna för Kulturparken Småland och Smålands museum agera för att rädda detta kulturarv från 1400–1500-talen. Runt borgen har strider mellan svenskar och danskar ägt rum. Nils Dacke intog platsen under en tid, i samband med det s k Dackeupproret, innan Gustav Vasa återtog borgen. Vi har ett ansvar för att också kommande generationer ska kunna besöka ruinen och uppleva vår historia och kulturarv.

Målet är att så snart som möjligt kunna öppna slottsruinen på nytt för guidade turer och evenemang för allmänheten. Ruinen måste rustas upp och en väl genomtänkt vård-och underhållsplan måste genomföras för området. Att förvärva slottsruinen från SFV är en åtgärd som bör övervägas, liksom att hitta former för kompletterande finansieringsmöjligheter i form av eventuella EU-medel och donationer.

Med anledning av ovanstående yrkar vi

att               Växjö kommun tar initiativ för att långsiktigt rusta upp och underhålla Kronobergs Slottsruin

att               Växjö kommun medverkar till att en långsiktig vård- och underhållsplan genomförs för hela området kring Kronobergs Slottsruin

Moderaterna i Växjö kommun

genom

Pernilla Tornéus, Oppositionsråd (M)

2023-08-16

Ta ställning och dela artikeln