april 24, 2024

Motion angående att stärka Växjö kommuns arbete mot korruption

Enligt en utredning som Statskontoret gjort behöver landets kommuner och regioner bli bättre på att arbeta mot korruption. Sverige står sig bra jämfört med många andra länder, men utvecklingen går åt fel håll inom vissa områden, medan det går åt rätt håll inom andra. I kommuner och regioner där många av välfärdsyrkerna finns är det risk för jäv och vänskapskorruption då relationerna byggs starka över tid.

Det är viktigt att vi i kommunen säkerställer att vi gör allt för att förhindra att korruption och välfärdsbrott sker samt ser till att kommunen har tydliga strukturer för att motverka korruption vid exempelvis upphandlingar. För att kunna säkerställa att vi i Växjö kommun jobbar på rätt sätt behöver analyser göras för att se var det finns risk för att korruption ska uppstå.

Kommuner och regioner i Sverige anmäler inte i samma utsträckning som statliga myndigheter när de har misstanke om korruption. För att kunna motverka korruption och mutor behöver medarbetarna samt de förtroendevalda vara mer insatta i vad det innebär och hur det kan te sig. Det är också viktigt att medarbetarna vet hur kommunen jobbar mot korruption och vart man ska vända sig vid minsta misstanke.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:

att               Växjö kommun genomför en utbildning med alla medarbetare och förtroendevalda kring vad korruption, otillåten påverkan, mutor och jäv är, hur kommunen jobbar för att motverka dessa och vilka konsekvenser det kan få

att               Växjö kommun analyserar eventuella risker för korruption tillsammans med medarbetarna

att               Växjö kommun säkerställer att fullgoda rutiner vid misstanke för korruption finns fastställda

att               arbetet redovisas för kommunstyrelsen innan 2024-12-31

Pernilla Tornéus (M)

Ta ställning och dela artikeln