mars 5, 2024

Motion angående att sprida kunskap om antisemitism

Det behövs kunskap för att motverka antisemitism. Antisemitiska yttringar har tilltagit i Europa och även i Sverige under senaste decennierna. Antisemitism är en av historiens äldsta och värsta form av förföljelse, diskriminering och intolerans.

Eftersom antisemitism och andra former av rasism kan gå i arv är det särskilt viktigt med insatser som riktar sig mot yngre generationer. Insatser mot antisemitism ökar förståelsen för de mekanismer som ligger bakom, historiskt och idag.

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade nyligen en rapport om anmälda hatbrott 2022, som visar att det begås ungefär 9,6 antisemitiska hatbrott per 1000 judar i Sverige, att jämföra med 0,25 per 1000 invånare i Sverige totalt eller ca 0,37 islamofobiska hatbrott per 1000 muslimer i Sverige. Sedan 7 oktober har antalet anmälningar om antisemitiska hatbrott ökat med ungefär 50 procent. För några år sedan gjorde EUs byrå för grundläggande rättigheter en undersökning. 80 procent av de som svarade att de upplevt antisemitism svarar också att de inte anmält. Nästan hälften av alla unga i undersökningen svarar att de utsatts för trakasserier det senaste året.

För att förebygga antisemitism är en ökad kunskapsnivå central. Regeringen har tillfört medel för bl a en stor attitydundersökning kring förekomsten av antisemitism, utbildningsinsatser och resor för barn och unga att för att kunna besöka Förintelsens minnesplatser.

I Växjö kommun kan regeringens olika insatser beaktas och olika insatser göras för kunskapsspridning om antisemitism på olika stadier inom skolan och på platser och i sammanhang där ungdomar finns.

Med anledning av ovanstående föreslås

att               ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra lämpliga insatser i syfte att förstärka arbetet mot antisemitism

att               genomföra åtgärder för att motverka antisemitism enligt regeringens intentioner

Suzanne Frank (M)                                                              

Ta ställning och dela artikeln