december 20, 2023

Motion angående att sälja del av Vidingehems bestånd

I Växjö kommun ägdes år 2020 23,2 procent av det totala bostadsbeståndet av
allmännyttan. Det var en betydligt större andel än snittet för kommuner i Sverige som
2020 låg på 16 procent. Det finns inga exakta siffror för idag men andelen har
minskat då Vidingehem inte står för lika stor andel av de färdigställda bostäderna i
Växjö kommun de senaste åren. Det skiljer sig stort mellan andel allmännytta i
Sverige och till exempel har Markaryd noll procent som ägs av allmännyttan. Vidare
har Växjö kommun har flera privata hyresvärdar som bidrar positivt till en
bostadsmarknad med bredd.


I augusti 2021 beslutade Växjö kommun om ägardirektiv för det nya bostadsbolaget
Vidingehem. I ägardirektiven kan man läsa följande:


”Det behövs fler starka aktörer på Växjö kommuns bostadsmarknad och Bolagets
finansiella styrka att bygga, underhålla och delta i utvecklingen ska säkras. Därför
ska bolaget ställa sig positivt till bildandet av bostadsrättsföreningar och sälja
lägenheter vid behov, för att få mer blandade upplåtelseformer i områden där
hyresrätten dominerar.”


Dessutom står det att:


”Bolaget ska fortlöpande undersöka möjligheterna att effektivisera sin verksamhet
vilket också inkluderar att pröva om delar av den kan konkurrensutsättas”.
Vi vill genomföra en försäljning av en del av det allmännyttiga bostadsbolagets
bestånd för att minska allmännyttan. Försäljningen ska genomföras så att den
långsiktigt höga utdelningen inte riskeras i Vidingehem.


Med anledning av ovanstående föreslås att VD för VKAB får i uppdrag:


att ta fram underlag för att kunna förbereda alternativ för en försäljning på 3,
5 och 7 % av Vidingehems bostadsbestånd

att underlaget föreslår förslag på objekt som är möjliga att sälja under
mandatperioden när marknaden har återhämtat sig

att underlaget presenteras för politiken innan 30:e juni 2024

Anton Olsson (M)
Ulf Hedin (M)
2023-12-18

Ta ställning och dela artikeln