maj 18, 2024

Motion angående att säkerställa att arbetsmarknadsinsatser görs inom alla förvaltningar

I Växjö kommun finns det många invånare som står utanför arbetsmarknaden. Fler går idag på försörjningsstöd och vi behöver göra allt vi kan för att vända den negativa trenden. Alla som kan arbeta behöver få rätt stöd för att komma i arbete. I svåra ekonomiska tider behövs fler arbetsmarknadsinsatser för att möjliggöra en tydligare arbetslinje.

För att fler personer ska gå från utanförskap till arbete behöver de arbetsmarknadsinsatser som görs idag breddas. Idag sker många av de kommunala arbetsmarknadsinsatserna inom omsorgs- och utbildningsförvaltningen. Detta kan leda till att det blir svårare för många arbetssökande att söka sig till andra delar av den reguljära arbetsmarknaden då de saknar erfarenhet inom vissa områden. För att kunna bredda möjligheterna att hitta jobb i svårare tider, behöver kommunen se till att kunna erbjuda insatser inom alla kommunens förvaltningar. På så vis kan de som tar del av arbetsmarknadsinsatserna få olika arbetslivserfarenheter och söka sig till fler delar av arbetsmarknaden efter avslutad insats. Vidare behöver en tydlig matchning ske där rätt person hamnar på rätt plats och på så sätt får rätt erfarenhet att ta med sig ut i arbetslivet.

Ingen ska behöva leva i utanförskap och vi behöver se till att alla som kan har ett jobb att gå till. Arbetslinjen lyfter Växjö  

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att               Växjö kommun undersöker på vilket sätt kommunkoncernen kan bredda de arbetsmarknadsinsatser som görs idag för att fler ska komma i arbete

att               Växjö kommun ser till att arbetsmarknadsinsatser görs inom alla förvaltningar i kommunkoncernen

Suzanne Frank (M)

Pia Philipsson (M)

Ta ställning och dela artikeln