maj 7, 2024

Motion angående att möjliggöra för Växjö kommun att göra placeringar i försvarsindustrin

Vi lever och verkar i en osäker tid både vad det gäller det ekonomiska och det säkerhetspolitiska läget. För drygt två år sedan blev det krig i vårt närområde och sedan dess har Sverige genomfört stora investeringar för att rusta upp både det nationella försvaret, civilförsvaret samt blivit ett fullvärdigt medlemsland i NATO. För att Sverige och Europa fortsatt ska kunna stå rustade och vår demokrati ska kunna förbli ohotad måste än mer göras.

Växjö kommunkoncerns finanspolicy togs i ett läge när vi levde i en tryggare omvärld och den syn som då fanns på vår försvarsindustri bör idag anses förlegad. Enligt vår nuvarande finanspolicy är det inte möjligt att göra placeringar i försvarsindustrin. Vår försvarsindustri behövs för att värna om vår frihet och säkerhet. Sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina ser många idag investeringar i försvarsindustrin som något viktigt och hållbart. Växjö kommun borde gå samma väg. Det är viktigt för vår egen och andras säkerhet.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att                 en revidering av Växjö kommunkoncerns finanspolicy görs för att möjliggöra placeringar i försvarsindustrin

Pernilla Tornéus (M)

Anton Olsson (M)

Ta ställning och dela artikeln