juni 24, 2024

Motion angående att inrätta en kommunal beredskapsplan vid värmebölja

Flera av de senaste somrarna har varit väldigt varma. För många av kommunens invånare kommer värmen som något positivt. Men med värme kommer också torka och sämre mående för våra äldre, som kan få förödande konsekvenser.

När det är som allra varmast är det våra sköraste som påverkas allra mest. Kommunen gör idag flera insatser för att hålla nere värmen på våra särskilda boenden, men mer behöver göras för att underlätta i sommarvärmen för våra äldre. Det behöver även finnas en tydlig plan för hur kommunen bör agera vid extrem värme. Enligt Socialstyrelsen har över 80 procent av Sveriges kommuner en beredskapsplan värmebölja och höga temperaturer. Växjö kommun är inte en av dem.

Det är viktigt att kommunen har en tydlig plan för hur man ska agera vid en värmebölja och vad man som kommun behöver ha förberett inför att man har höga temperaturer under en längre tid. För att våra äldre inte ska ta skada vid en värmebölja är det viktigt att allt det goda arbete som görs och bör göras, finns systematiserat och dokumenterat i en beredskapsplan. På så vis kan vi se till att ingen äldre hamnar mellan stolarna och att alla våra särskilda boende för äldre förblir svala även under årets varmaste dagar.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:

att                 Växjö kommun upprättar en beredskapsplan vid värmebölja för kommunens särskilda boenden för äldre

Sofia Stynsberg (M)

Ta ställning och dela artikeln