augusti 31, 2023

Motion angående att införa säkerhetsprövning av kommunens krisledningsnämnd

Kommunstyrelsens krisledningsnämnd består av samma ledamöter som kommunstyrelsens arbetsutskott. Förtroendevalda som ingår i en krisledningsnämnd behöver kunna fatta välinformerade beslut som vid höjd beredskap och kris kan omfattas av säkerhetsskydd. 

En säkerhetsprövning ska enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) göras för ”den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig information”. Fullmäktigeledamöter är enligt lagen undantagna prövningen. Dock säger en rättslig bedömning från säkerhetspolisen att ”registerkontroll är kopplat till de konkreta arbetsuppgifterna, inte personen. Alltså kan en person som är ledamot av riksdagen eller fullmäktige och som deltar i någon annan säkerhetskänslig verksamhet, i princip säkerhetsprövas och även registerkontrollernas om anställningen eller uppdraget är placerat i säkerhetsklass”[1].

Det är viktigt för både kommunens och landets säkerhet att krisledningsnämnden som ska leda kommunen vid händelse av kris, gör det på ett säkert och pålitligt sätt. Flera kommuner som exempelvis Vallentuna, Tierp, Oskarshamn och Sollefteå har redan gjort bedömningen att deras förtroendevalda i krisledningsnämnder eller KSAU behöver säkerhetsprövas. Det är dags att Växjö kommun gör detsamma.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:

att                  förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka även utgör krisledningsnämnden, ska säkerhetsprövas utifrån sina uppdrag för Växjö kommun.

att                  säkerhetsprövning av ovanstående utförs av extern konsult.

Pernilla Tornéus (M)

2023-08-30


[1] Vallentuna kommun. Säkerhetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2020.257). https://dok.vallentuna.se/file/demokrati/sammantr%C3%A4deshandlingar/2020/kommunstyrelsen/2020-10-19/27.%20S%C3%A4kerhetspr%C3%B6vning%20av%20kommunstyrelsens%20arbetsutskott.pdf . Hämtad 2023-08-16

Ta ställning och dela artikeln