maj 8, 2023

Avskaffa hindret för homosexuella män att ge blod

Växjö Pride är en folkfest för att fira framgångarna för alla människors lika möjligheter, rätt
och värde. Det är också en manifestation för uppgifterna som fortfarande ligger framför oss.
Moderaterna i Kronoberg prioriterar reformer av möjligheten för familjebildning genom
surrogatmödraskap, tryggheten genom straffskärpningar för hat- och hedersbrott, förbud mot
omvändelseterapi och lika regler för blodgivning.


I Sverige idag råder det ofta blodbrist. I skrivande stund kan man se på Kronobergs blodlager
att det av åtta blodgrupper är fem blodgrupper som det inte finns tillräckligt blodlager av. För
två blodgrupper råder det akut brist på blod. Ser man sig omkring i landet varierar tillgången
mellan de olika blodgrupperna, men graferna visar svart på vitt att det råder stor brist på blod i
stora delar av landet.


Trots detta får inte alla människor i Sverige som kan och vill ge blod, göra det. Om du är en
man som har haft sex med en annan man får du inte ge blod på 6 månader. Detta är oavsett
om du har haft sex med en stadigvarande partner eller ej. Om du är heterosexuell får du inte
ge blod på tre månader om du haft sex, men det gäller bara om du har haft sex med en ny
partner. Om du har haft sex med samma partner finns det ingen karantänstid. Homosexuella
män eller män som har sex med män diskrimineras på två sätt av dagens regler.


Det är inte rimligt att systematiskt utesluta en stor grupp människor från att ge blod, trots att
deras blod kan vara det som avgör om liv kan räddas eller ej. Blodgivning ska ske på ett
patientsäkert sätt och bygga på evidens i stället för på gamla diskriminerande generaliseringar.
Vård ska bygga på fakta och inte på gamla fördomar. Det är dags att vi slutar diskriminera
män som har sex med män, och låter alla som kan och vill ge blod – ge blod.
Vem som kan ge blod bör inte avgöras av en generalisering utan av evidensbaserad screening,
lika för alla, som baseras på risktagning hos den potentiella blodgivaren i stället för att
utesluta en hel grupp.


Moderaterna vill därför ändra på nuvarande regelverk och i stället se att sexuell läggning inte
ska ha någon betydelse för en blodgivares lämplighet. Vidare vill Moderaterna att
Socialstyrelsen bör få ett uttryckligt uppdrag att ändra i riktlinjerna för blodgivning så att
sexuell läggning inte längre är avgörande för vem som får donera blod.


Mycket har gjorts för att stärka allas lika rättigheter men det finns fortfarande mycket kvar att
göra. Att låta alla som kan och vill ge blod göra det borde vara självklarhet. Fler enheter blod
behövs i landets blodbanker för att rädda liv. Därför är det dags att ändra de diskriminerande
lagar som idag finns.


Oliver Rosengren (M) Länsförbundsordförande Moderaterna i Kronoberg
Pernilla Tornéus (M) Oppositionsråd Växjö kommun
Ida Eriksson (M) Hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Region Kronoberg
Mattias Bengtsson (M), Öppna Moderater Sydost
Emma Falkbacken (M), Distriktsordförande MUF Kronoberg

Ta ställning och dela artikeln