mars 22, 2023

16 år med stabil ekonomi och viktiga satsningar för Växjö

En stabil ekonomi är en viktig grundpelare för ett tryggt välfärdssamhälle. Under de senaste
sexton åren då vi moderater har varit med och styrt Växjö kommun har kommunen redovisat
en stark ekonomi med ett ekonomiskt överskott varje år. År 2022 var inget undantag. 2022
redovisade Växjö kommun ett preliminärt resultat på 230mkr. Det är något som vi i
Moderaterna är stolta över. Att vi har lyckats hushålla med våra resurser har gjort att
kommunen idag har en bra grund att luta sig mot, något som inte är alla kommuner
förunnat. Det är extra viktigt nu när vi åter igen befinner oss i svårare tider med en alltmer
orolig omvärld med krig, kris och hög inflation.

Under de sexton åren som gått har det också funnits svårare år med finanskris och pandemi.
Tack vare god hushållning har kunnat genomföra en rad viktiga satsningar och reformer
inom välfärden samtidigt som vi gjort satsningar som lett till att Växjö är en kommun i
framkant. Under de år som Moderaterna varit med och styrt har vi:

• Värnat valfriheten. Vi har varit med och infört aktivt skolval och Lagen om valfrihet
inom omsorgen vilket lett till att våra invånare själva kan välja den skola och omsorg
som passar dem bäst.


• Infört en tydlig arbetslinje. Tack vare uppbyggandet av Växjölöftet har Växjö fått en
tydligare arbetslinje där fler gått från utanförskap till arbete.


• Satsat på en attraktivare kommun. Under de senaste sexton åren har arenastaden
byggts upp, fler sjöar blivit renade och satsningar gjorts för ett attraktivare centrum
och attraktivare tätorter.


Sexton år av ekonomiskt överskott innebär att kommunen fortsatt har kunnat göra
satsningar för att bidra till en god välfärd och service till kommunens invånare. Det är en
trygghet för alla kommunens invånare. Givetvis ska kommunens skatteintäkter varje år
användas för att göra största möjliga nytta för våra invånare, men det är också viktigt att ha
extra resurser att tillgå för att trygga för en osäker framtid.


Nu väntar nya tider, men det finns goda förutsättningar för att Växjö fortsatt kan stå väl
rustade inför framtiden. Tyvärr känner vi en stor oro över kommunens ekonomi då det nya
styret under valet har lovat mycket till många. Det har lovats allt från slopade delade turer
till utökad tid för allmän förskola. Det har däremot inte sagts vart pengarna ska tas från.
Dessutom känner vi en oro över att det faktum att den arbetslinje vi har jobbat för att bygga
upp och den valfrihet vi har varit med och infört nu har börjat att monteras ner. Vi ställer oss
därför frågande till hur Växjös ekonomi ska stå sig framöver.


Pernilla Tornéus (M), Oppositionsråd i Växjö kommun
Anton Olsson (M), Oppositionsråd i Växjö kommun

Ta ställning och dela artikeln