Bli medlem i Moderaterna – Ditt engagemang är vår styrka!

Moderaterna är ett politiskt parti och en ideell förening - vi behöver ditt stöd och engagemang för att kunna påverka samhälle och politik idag och i framtiden.

Moderaterna är aktivt pådrivande mot regeringen och har åstadkommit viktiga åtgärder. Men mer måste göras nu!

Ett parti växer med sina medlemmar och för varje ny medlem blir Moderaterna en större kraft och påverkansfaktor.

Bli medlem och hjälp oss genom att engagera dina vänner, grannar och kollegor i kampen för företagare och jobb.

Välkommen till Moderaterna – Ditt engagemang är vår styrka!

Senaste nytt

Besöksstopp på särskilda boenden för äldre

Växjö kommun inför nu ett tillfälligt lokalt besöksstopp på de särskilda boendena för att skydda de äldre och mest utsatta från en smittspridning av Covid-19. Besöksstoppet är tillfälligt och gäller […]

Satsning för en tryggare välfärd i en orolig tid

Det är oroliga tider och betydelsen av en välfärd att lita på är överhängande och uppenbar i spåren av pandemin. Blågröna Växjö har genom tydliga prioriteringar och modiga beslut möjliggjort […]

Moderaternas nya idéprogram

Den 7 november släpptes förslaget till Moderaternas nya idéprogram för 2020-talet! 🥳 🔵 Se idéprogramskonferensen här nedan. Hör Ulf Kristersson, Alice Teodorescu Måwe och många fler berätta om hur Moderaternas […]

Fler nyheter

🎥 M-talks Växjö

I ett nytt avsnitt av M-talks hör vi Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande som pratar om hur Växjö har gått från stor småstad till liten storstad. Hur växer Växjö och hur tänker vi oss att nya stadsdelar ska ta form i Växjö framöver?

M-talks Växjö

🎥 M-TALKS VÄXJÖ Växjölöftet Växjös offensiva, lokala arbetslinje sprider sig till flera kommuner i Sverige och har uppmärksammats nationellt. Här i Växjö har det gett goda resultat och Växjö är bland de som minskat bidragskostnaderna mest bland jämförbara kommuner under de senaste åren. Oliver Rosengren berättar här om initiativet, reformerna och resultaten för Växjölöftet.

M-talks Växjö

🎥 M-TALKS VÄXJÖ Tekniska nämnden arbetar i Coronatider Sofia Stynsberg som är ordförande i Tekniska nämnden berättar här om de åtgärder man har beslutat om i nämnden för att underlätta för ett pressat näringsliv i coronatider. Gratis parkering och tidigareläggning av uteserveringar är några åtgärder som införts för att underlätta för näringsidkare och besökare i centrum.

Vi bygger Växjö starkt!

Vi är oerhört stolta över Växjös framgångar. Vi arbetar ständigt med att pressa tillbaka utanförskapet genom att hålla fast vid arbetslinjen. Näringslivsklimatet är bland det bästa i landet, vilket innebär att både företagen och jobben blir fler. Vi hamnar i toppen bland svenska städer där det är bäst att bo och är dessutom bäst i världen på att bygga klimatsmart i trä.

13 år av ekonomiskt överskott i kommunkassan, tydliga prioriteringar och fokus på hållbar tillväxt gör oss väl förberedda och rustade för både en lågkonjunktur och andra utmaningar som vi nu står inför. Vi bygger Växjö starkt.

Växjö ska präglas av nyfikenhet och attraktivitet, där det är tryggt att växa upp och att åldras. Skolan ska vara en trygg plats som fokuserar på kunskap och undervisning. Våra äldre ska känna ökad trygghet och frihet att själva få välja innehållet i sin vardag. i Växjö ska det alltid löna sig att jobba och göra rätt för sig.

Det arbetet gör vi tillsammans. Tillsammans i Team Tenje, tillsammans med våra medarbetare, näringslivet och inte minst tillsammans med våra invånare!

Därför är jag moderat

”Moderaterna är för mig ett parti som lyssnar och tror på individens kraft. Ett öppet samhälle där tryggheten finns är viktigt”

Lena Wibroe 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

”Frihet under ansvar är parollen som fick mig att välja moderaterna. Individens frihet och strävan efter att lyckas och utvecklas i kombination av skyldigheten att göra rätt för sig och ta ansvar för sitt eget liv. Det ska alltid löna sig att arbeta och det ska alltid löna sig att anstränga sig i Växjö och i Sverige. Det är moderaterna en garant för”

Anna Tenje Kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

”Vi Växjöbor vill att hårt arbete, ansträngningar och eget ansvar ska löna sig. Växjö ska ha lika tydliga skyldigheter som rättigheter. Politiker ska leverera, inte lova allt åt alla. Växjömoderaterna håller löften och är partiet för alla Växjöbor som gör rätt för sig”

Oliver Rosengren Kommunalråd

”Jag tror på varje människas förmåga och vilja att vara delaktiga i sin egen verklighet. Jag värnar ett öppet och tryggt samhälle där alla tar sitt ansvar för att göra sitt bästa”

Pernilla Tornéus Ordförande Utbildningsnämnden

Moderaterna har varit och är en ledande kraft i Växjös enorma utveckling. Jag känner tacksamhet och stolthet över att få förmånen att representera Växjös medborgare. Moderaterna är att lita på.

Bo Frank Ordförande/borgmästare Kommunfullmäktige

”Jag är moderat för att jag tror på människan. Vi ska leva i ett land som är präglat av frihet, valmöjligheter och ett gott företagsklimat. Hela Sverige ska leva med god, hållbar infrastruktur som möjliggör landsbygdens utveckling. Tillit och trygghet är en självklarhet i samhället som våra barn växer upp i”

Sofia Stynsberg Orförande Tekniska nämnden

För mig är frihet och ansvar de viktigaste orden! Människor ska ha så stor frihet som möjligt att leva sina egna liv. Staten ska vara ett skyddsnät, ett rättssamhälle att lita på och ett starkt försvar som det yttersta skyddet. Äganderätten ska skyddas och skatten ska vara så låg som möjligt.

Ulf Hedin Ordförande Omsorgsnämnden

”Moderaterna är ett självklart val då jag är en frihetsälskare och Moderaternas syn på just individens frihet överensstämmer med min. Valfrihet, respekt för lag och ordning och varandra är viktigt för mig”

Catharina Winberg Ledamot i kommunstyrelsen