Senaste nytt

Efter hårt arbete – Växjö kommuns preliminära bokslut visar på en budget i balans

Växjö kommuns preliminära bokslut för 2019 visar ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats betydligt jämfört med prognosen i början av 2019. – Från en prognos i […]

Moderaterna agerar för att stärka vård- och omsorgspersonalens säkerhet i tjänsten, Regeringen måste också agera!

Moderaterna välkomnar den nya lagstiftningen där blåljuspersonal får stärkt skydd men samtidigt är det långt ifrån tillräckligt. Det visar den senaste tidens rapporter om situationen på landets akutmottagningar och den […]

Blågröna Växjö arbetar målmedvetet för att öka tryggheten

Idag har Blågröna Växjö gett kommunchefen i uppdrag att förstärka det trygghetsskapande arbetet i Växjö. Det handlar om att ansöka om ett paragraf 3 område för att möjliggöra kommunala ordningsvakter men […]

Fler nyheter

Vi bygger Växjö starkt!

Vi är oerhört stolta över Växjös framgångar. Vi arbetar ständigt med att pressa tillbaka utanförskapet genom att hålla fast vid arbetslinjen. Näringslivsklimatet är bland det bästa i landet, vilket innebär att både företagen och jobben blir fler. Vi hamnar i toppen bland svenska städer där det är bäst att bo och är dessutom bäst i världen på att bygga klimatsmart i trä.

13 år av ekonomiskt överskott i kommunkassan, tydliga prioriteringar och fokus på hållbar tillväxt gör oss väl förberedda och rustade för både en lågkonjunktur och andra utmaningar som vi nu står inför. Vi bygger Växjö starkt.

Växjö ska präglas av nyfikenhet och attraktivitet, där det är tryggt att växa upp och att åldras. Skolan ska vara en trygg plats som fokuserar på kunskap och undervisning. Våra äldre ska känna ökad trygghet och frihet att själva få välja innehållet i sin vardag. i Växjö ska det alltid löna sig att jobba och göra rätt för sig.

Det arbetet gör vi tillsammans. Tillsammans i Team Tenje, tillsammans med våra medarbetare, näringslivet och inte minst tillsammans med våra invånare!

Därför är jag moderat

”Moderaterna är för mig ett parti som lyssnar och tror på individens kraft. Ett öppet samhälle där tryggheten finns är viktigt”

Lena Wibroe 2:e vice ordförande Kultur- och fritidsnämnden

”Frihet under ansvar är parollen som fick mig att välja moderaterna. Individens frihet och strävan efter att lyckas och utvecklas i kombination av skyldigheten att göra rätt för sig och ta ansvar för sitt eget liv. Det ska alltid löna sig att arbeta och det ska alltid löna sig att anstränga sig i Växjö och i Sverige. Det är moderaterna en garant för”

Anna Tenje Kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun

”Vi Växjöbor vill att hårt arbete, ansträngningar och eget ansvar ska löna sig. Växjö ska ha lika tydliga skyldigheter som rättigheter. Politiker ska leverera, inte lova allt åt alla. Växjömoderaterna håller löften och är partiet för alla Växjöbor som gör rätt för sig”

Oliver Rosengren Kommunalråd

”Jag tror på varje människas förmåga och vilja att vara delaktiga i sin egen verklighet. Jag värnar ett öppet och tryggt samhälle där alla tar sitt ansvar för att göra sitt bästa”

Pernilla Tornéus Ordförande Utbildningsnämnden

Moderaterna har varit och är en ledande kraft i Växjös enorma utveckling. Jag känner tacksamhet och stolthet över att få förmånen att representera Växjös medborgare. Moderaterna är att lita på.

Bo Frank Ordförande/borgmästare Kommunfullmäktige

”Jag är moderat för att jag tror på människan. Vi ska leva i ett land som är präglat av frihet, valmöjligheter och ett gott företagsklimat. Hela Sverige ska leva med god, hållbar infrastruktur som möjliggör landsbygdens utveckling. Tillit och trygghet är en självklarhet i samhället som våra barn växer upp i”

Sofia Stynsberg Orförande Tekniska nämnden

För mig är frihet och ansvar de viktigaste orden! Människor ska ha så stor frihet som möjligt att leva sina egna liv. Staten ska vara ett skyddsnät, ett rättssamhälle att lita på och ett starkt försvar som det yttersta skyddet. Äganderätten ska skyddas och skatten ska vara så låg som möjligt.

Ulf Hedin Ordförande Omsorgsnämnden

”Moderaterna är ett självklart val då jag är en frihetsälskare och Moderaternas syn på just individens frihet överensstämmer med min. Valfrihet, respekt för lag och ordning och varandra är viktigt för mig”

Catharina Winberg Ledamot i kommunstyrelsen