Vi ska stärka krisberedskap i Växjö

Två nya uppdrag för att stärka vår lokala krisberedskap. Det är Anna Tenje, kommunstyrelsens ordförande som gav uppdrag till kommunchefen med tanke på den oro som upplevs med tanke på det säkerhetsläget i vår omvärld. Säkerhetsläget i Sveriges direkta närområde har kraftigt försämrats och är nu sämre än på flera årtionden.

Anna Tenje:
”Vi behöver generellt sätt vara bättre rustade men pandemin och det förvärrade säkerhetsläget har satt vårt lokala arbete i ny dager och jag ser därför ett behov av att bättre rusta våra kommunala verksamheter i händelse av kris eller krig här och nu och på lång sikt. Vi behöver också utreda och bedöma vilken beredskapsnivå vi bör ligga på givet de nationella rekommendationerna. I dagsläget gör Sveriges kommuner på väldigt olika sätt och den nivå vi väljer att lägga oss på har enormt stor inverkan på vad vi gemensamt måste planera för”

Uppdrag som Anna Tenje gett till kommunchefen:

  • Kommunens förvaltningar och bolag får i uppdrag att se över sina verksamheter, för att identifiera svagheter och vidta åtgärder för att skapa en ännu mer robust och motståndskraftig verksamhet i händelse av kris eller krig.
  • Säkerhetsavdelningen ges i uppdrag att utifrån de nationella riktlinjerna utreda vilken beredskapsnivå Växjö kommun bör ligga på utifrån de nu gällande rekommendationerna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

tolv + 4 =