Vi ger lärarna i Växjö chansen att utvecklas

Blågröna Växjö gör satsningar som inte bara är viktiga för att trygga kompetensförsörjningen, och kvalitetsförstärkningen utan även för att ge hårt arbetande lärare möjligheten att växa och utvecklas i sin yrkesroll, skriver Pernilla Tornéus (M), Stefan Bergström (L), Margareta Jonsson (C), Magnus Folcker (MP) och Olle Sandahl (KD).

Sveriges skolkommuner står inför framtida utmaningar när det gäller rekrytering och kompetensförsörjning. Växjö är inget undantag. Det är en av anledningarna till att Blågröna Växjö under 2017 avsatte kapital för att kunna sjösätta ett kompetensutvecklingsprogram för vår befintliga skolpersonal, samt under 2018 påbörjar uppdragsutbildning, samt initierar ett ESF-projekt för att öka våra förutsättningar till att möta framtidens kompetensförsörjningsbehov.

Vi är övertygade om att:

• fortsatt stora satsningar på ledarskap, arbete med värdegrunden och löneprioriteringen för skolledare kommer att ge positiv effekt på organisationsutvecklingen.

• när vi nu fortsätter 2017 års satsning på utbildning av speciallärare och specialpedagoger och förlänger den till 2019, kommer det att ge betydande förstärkning i tidiga insatser och inte minst i skolresultaten över tid.

• uppdragsutbildningar för att utbilda barnskötare till förskolelärare som påbörjas under höstterminen 2018 kommer att stärka våra möjligheter för att fortsätta arbeta med små förskolegrupper. ESF-projektet för att utbilda förskoleresurser till barnskötare som nu initieras kommer bidra till en höjd kompetensnivå bland våra medarbetare.

Utöver detta kommer vi även rikta tydligt fokus mot utveckling av lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning på våra skolor. Detta sammantaget är flera viktiga satsningar som inte bara är viktiga för att trygga kompetensförsörjningen och kvalitetsförstärkningen utan även för att ge hårt arbetande lärare möjligheten att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Växjö är känt för att arbeta bra med tidiga insatser och det är avgörande för varje enskilt barn och elevs individuella utveckling att rätt insats kan ges i rätt tid. Det är så vi bygger starka, trygga elever och en skola med ökande resultat.

Utbildningsnämnden Blågröna Växjö

Pernilla Tornéus (M), Stefan Bergström (L), Margareta Jonsson (C), Magnus Folcker (MP), Olle Sandahl (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fem × två =