Vi borde betrakta hemtjänsten som ”blåljus”

Hemtjänsten i Växjö bedriver verksamhet i hela kommunen och färdas då ofta med bil. Utöver planerade besök hos ett antal omsorgstagare har man framförallt på nätterna även larmtjänst och åker då ofta med mycket kort varsel för att hjälpa omsorgstagare som tryckt på sitt trygghetslarm. Många gånger har man dessutom med sig utrustning, som till exempel lyfthjälpmedel, som ska tas med till omsorgstagare. Tidigare har man haft speciella parkeringstillstånd, men det har då bara gällt på kommunala parkeringar. Det borde vara tillräckligt att omsorgspersonalen oroar sig för sina omsorgstagare och inte att de också ska behöva oroa sig för att få parkeringsböter. Då vore det bra om man liksom ambulansen kunde få köra in i våra bostadsområden för att hjälpa omsorgstagare på natten. Detta för att öka såväl omsorgstagarnas som personalens trygghet. Dessutom skulle en sådan här uppvärdering av hemtjänstens personal kunna höja statusen för yrket.

Problemet är att lagen inte ger möjlighet att klassa hemtjänstens fordon som ”utryckningsfordon” enligt förordning (2001:650) om vägtrafikregister. I vissa kommuner (bl.a. Varberg/Falkenberg) har hemtjänstens nattpatrull organiserats in under räddningstjänsten och har då automatiskt kunnat klassa fordonen som utryckningsfordon. Detta borde kunna lösas på något annat sätt. Att behöva skriva avtal med alla kommunens fastighetsägare om tillstånd verkar lite för krångligt, men är givetvis en sista utväg om ingen annan lösning fungerar.

Vi vill därför att kommunen om det är möjligt klassar hemtjänstens fordon som Blåljus!

Ulf Hedin (M), Camilla Albinsson (KD), Sven Johansson (C), Gunnel Jansson (MP), Stanley Källner (L)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fem × två =