Vi är stolta över Småland Airport

I ett växande Växjö är infrastrukturen och förmågan att kunna transportera sig avgörande för en fortsatt attraktivitet och tillväxt. Flyget spelar här en viktig roll oavsett om det handlar om släktresan, möta nya affärsmöjligheter, eller att kunna ha ett ambulansflyg.

I det ögonblick vi skulle sluta vara stolta över Småland Airport, till exempel genom att inte ställa oss bakom en uppskattad flygdag skulle det vara första steget mot en sämre utveckling för Växjös infrastruktur och för tillgängligheten i hela regionen. Vi ser fram emot flygdagen.

Flygets klimatpåverkan är något som vi tar på allvar, och låt oss i stället fokusera på saker som har betydelse. Småland Airport arbetar kontinuerligt med miljöfrågor. Ett exempel är att flygplatsen och Växjö kommun i vår tillsammans med KLM, skogsföretag och andra kommer ha ett seminarium i Växjö rörande Biobränslen i flyget. Utvecklingen på området diskuteras just nu i många forum. Växjö som miljökommun är med i detta samtal. Vi vill jaga flygbränslet inte resenären.

Det är genom innovationer, sunda politiska styrmedel, konsumenters aktiva val som vi tillsammans kan skapa transportmönster som är mer miljövänliga. Vägen framåt går inte genom att avstå flygdagar eller för den delen låta bli att utveckla flygplatsen. Den vägen leder bara till avstannad utveckling, färre jobb och sämre välfärd.

Anna Tenje (M), Per Schöldberg (C)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

1 × fem =