Verksamheten är kulturens hjärta

Växjö konsthalls verksamhet är betydelsefull för att människor ska kunna möta och delta i formandet av samtidskonsten. Den kulturella verksamheten har en viktig roll och bidrar till vår kommuns utveckling, attraktivitet och är betydelsefull för både växjöbor och besökare.

I ekonomiskt kärva tider prioriterar Blågröna Växjö den kulturella verksamheten framför lokalhyror.

Växjö konsthalls framtid och ett kommande lokalbyte har under sommaren gett upphov till ett antal rykten och i vissa fall direkt felaktiga påståenden. Därför finns det anledning till ett par förtydliganden. Låt oss börja från början.

Bakgrunden till det samlokaliseringsuppdrag som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni, är att Sveriges kommuner inklusive Växjö går mot betydligt kärvare ekonomiska tider. Det innebär att vi tvingas till en koncernövergripande genomlysning för att hitta den mest hållbara vägen framåt. Där är kultur och fritid en del i pusslet.

Vi har nu inlett arbetet med en samordning. Ett steg i det arbetet har varit att inte förnya avtalet om konsthallens lokal. Uppdraget från fullmäktige är att konsthallen ska inrymmas i en ny lokal inom en nära framtid. Processen därefter har varit transparent, avtalstider och uppsägningstid har varit kända redan innan beslutet togs i fullmäktige.

Att inte förnya hyresavtal är vanligt och tillhör mer vardag än undantag i en kommunal verksamhet.

När vi nu utreder en ny placering av Konsthallen, är vi inte bundna av något avtal utan kan hitta en lokal som är bra och som samtidigt ger pengar över till verksamheten. Det har således aldrig handlat om någon vräkning ur lokal, utan en helt normal rutin för att inte låsa fast sig för flera år framöver.

Blågröna Växjö vill slå vakt om och förnya kulturen som vi inte bara ser som ett viktigt instrument för personlig utveckling, välmående och individers möjligheter att uttrycka sig. Kulturen är också viktig för vår kommuns attraktivitet. För oss är inte den fysiska lokalen det viktigaste, utan det som inryms i lokalen. Det är därför vi vågar tänka och göra nytt, för att Växjö även i ekonomiskt kärva tider ska vara en spännande och attraktiv kulturstad.

Vi är övertygade om en ny placering av Konsthallen kommer att lyfta samtidskonsten i Växjö och skapa en ny dynamik när fler människor och verksamheter möts på ett och samma ställe.

För Blågröna Växjö: Anna Tenje (M), Eva Johansson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L), Magnus P. Wåhlin (MP)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

två × 4 =