Växjövalet står mellan fler jobb eller mer bidrag

Det politiska landskapet inför Växjövalet den 9 september 2018 klarnar allt mer. Växjöpolitikens stora skillnader handlar om jobben. I fråga efter fråga har vänsteroppositionen röstat mot förslag för att utveckla arbetslinjen. Nu senast kritiserar Socialdemokraterna krafttag mot bidragsfusk. Istället vill man höja skatten på arbete. Med kirurgisk precision tar vänsteroppositionen sikte på att göra det mindre lönsamt att arbeta.

Vår kommunpolitik är känd för praktiska, pragmatiska lösningar och samförståndsanda. I Växjö har vi flera goda exempel på där majoritet och opposition arbetat gemensamt med framgång. Miljö- och klimatområdet är ett sådant. Det blir mer och mer tydligt att välfärds- och skolpolitiken är överlappande. Med undantag för några debatter om driftsform och resurser är enigheten stor mellan Blågröna Växjö och Socialdemokraterna om prioriteringen av kunskap i skolan, tillgänglig omsorg för äldre eller funktionsnedsatta och trygga skyddsnät för den som har det svårt och behöver stöd.

Växjölöftet har blivit en nationell förebild för en tydlig, lokal arbetslinje som utmanar och vågar gå före. Utvärderingar visar på goda resultat. Antalet hushåll med försörjningsstöd (socialbidrag) minskar och kostnaderna per Växjöbo för bidrag fortsätter sjunka. Utvecklingen ska ses i ljuset av en befolkning som växer och särskilt vuxit med nyanlända som kan ha etableringssvårigheter och låga inkomster. Skarpa krav på motprestation, behovsbaserade insatser och nära samarbete med arbetsgivare tar växjöbor från utanförskap till arbetsgemenskap. Så lägger vi grunden för ett Växjö som håller ihop.

Vänsteroppositionen har röstat emot att ersätta vuxenutbildningsföretag för goda resultat, snarare än antal elever, och att ge en bonus för de som matchar elever till jobb efter studierna. Att ungdomar som vill ha kommunala garantijobb på sommaren ska lämna in CV och söka andra jobb har beskrivits som för stora krav av vänsteroppositionen. Istället har Socialdemokraterna i flera omgångar föreslagit omfattande bidragsökningar. I budgetdebatten blev det tydligt för alla och envar att vänsteroppositionens viktigaste fråga är att höja skatten på vanliga växjöbor som arbetar eller har arbetat och nu har pension.

Bidragsfusk tar resurser från behövande, kostar skattebetalarna pengar och är brottsligt. Trots det är vänsteroppositionen kritisk till att prioritera åtgärder mot felaktiga utbetalningar. Att Socialdemokraterna är ett bidragsparti är väl känt, men att deras vurm för bidrag går så långt att de motsätter sig hårdare tag mot bidragsfusk förvånar.

Sverige står inför tuffa utmaningar. För att klara dem behöver vi inte högre skatter utan fler som är med och betalar skatt. Då krävs att det blir mer lönsamt att arbeta och anstränga sig. För växjöbor med låga inkomster kan ett jobb och en lön innebära mindre pengar i plånboken efter skatt, än om man lever på bidrag. Det är fel, därför behövs ett bidragstak, färre felaktiga utbetalningar och sänkt skatt på arbete, särskilt på små och medelstora inkomster. Det ska löna sig att arbeta.

Ett starkt Växjö börjar med jobben, när fler arbetar läggs grunden för en trygg gemensam välfärd, fortsatt tillväxt och en robust ekonomi. När arbetslinjen står mot bidragslinjen kommer vi alltid välja att bryta utanförskapet och se till att fler jobb skapas. Det är vårt löfte.

Anna Tenje (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Oliver Rosengren (M)
Kommunalråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

4 − 1 =