Växjöbostäders hyresgäster är markant nöjdare i år

– Att våra hyresgäster tycker att de är nöjdare med service, trivsel och trygghet är fantastiskt, det bekräftar att det målmedvetna arbete som våra medarbetare gör ger effekt i vardagen för hyresgästerna, säger Växjöbostäders ordförande Rene Jaramillo.

Igår presenteras resultatet av Växjöbostäders hyresgästundersökning som genomfördes under augusti och september. Resultatet är mycket positivt och hyresgästerna är markant nöjdare i år. Hyresgästerna upplever att de får bättre service och 95% är nöjda med det bemötande som de får av Växjöbostäder. Våra hyresgäster trivs också mycket bättre i sin lägenhet.

I årets mätning är hyresgästerna särskilt nöjda med den yttre miljön, när det gäller val av buskar blommor och träd, tillgång till bord och bänkar samt utformningen av gård och närmiljö.

Tryggheten i våra områden har generellt ökat mycket i hela vårt bestånd och speciellt nöjda med sitt boende är studenterna på Campus, särskilt när det gäller tryggheten i området.

Kort om hyresgästundersökningen
Växjöbostäders hyresgästundersökning genomförs i samarbete med AktivBo AB. Varje år ges hälften av Växjöbostäders hyresgäster möjligheten att svara på en enkät om vad de tycker om sitt boende. I år valde drygt 60,5 procent (ca 2400 hyresgäster) att svara på enkäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

åtta − 3 =