Växjöbornas välfärd hotas av ideologiskt vänsterprojekt

Skolan och omsorgen ska vara tillgänglig och trygg, kvaliteten ska vara hög och resurserna ska användas klokt.

Samhällsbärarna som arbetar i välfärden ska ha goda arbetsvillkor och kunna trivas på jobbet. Växjöborna som dels betalar för välfärden, dels använder den, ska garanteras ett ansvarsfullt användande av varje skattekrona och vardagsmakten att välja.

Företagsamhet behövs i välfärden. Innovationer, nya lösningar på gamla problem och mer resurseffektiva sätt att utföra verksamheten drivs inte sällan fram av entreprenörer och experter. Företag som specialiserar sig på att driva en förskola, stötta personer med funktionsvariation eller ge våra seniorer en trygg ålderdom behöver tillvaratas.

Välfärdens resurser ska hanteras med varsamhet och ansvar. Demografiska utmaningar och växande förväntningar på välfärden ställer nya krav. För att över tid klara av att finansiera det gemensamma behöver fler gå till jobbet, men vi behöver också ständigt öka effektiviteten i verksamheten. Växjö prioriterar digitaliseringens möjligheter för effektiv verksamhet, och hanterar varje krona från skattebetalarna med stor respekt.

Mångfald av utförare ger växjöborna olika alternativ, bidrar till välfärdens utveckling och ger oss mer för varje skattekrona. Vardagsmakten att välja är viktig. Därför har vi länge eftersträvat en stor variation bland förskolor och skolor, infört LOV inom hemtjänst och äldreomsorg, öppnat vuxenutbildningen och sysselsättningsåtgärder för alla anordnare som når högt ställda kvalitetskrav och utreder införande av LOV för boenden inom socialpsykiatrin och socialtjänstens andra delar.

Växjöbornas välfärd hotas nu av ett ideologiskt vänsterprojekt i Stockholm. Branschorganisationen bedömer att 8 av 10 välfärdsutförare hotas av begränsningarna. I vilka skolor ska de tusentals barn gå, när deras skolor tvingats lägga ned? Vad ska de äldre i behov äldreomsorg göra när deras omsorgsanordnare inte kan fortsätta? Varför ska inte personer med psykisk funktionsvariation kunna välja sysselsättning? Det är bara några av de frågor som växjöborna förtjänar att få svar på.

Modern välfärd behöver specialiserade utförare. Kommuner bör över tid fokusera mer på förväntningar, måluppföljning och kvalitetskontroll, och mindre på eget utförande. Det vore både mer samhällsekonomiskt effektivt, och förbättra förutsättningarna för mångfald av utförare, hög kvalitet och stor vardagsmakt. Vänstern försöker nu hindra kommunerna från att lösa välfärdens utmaningar tillsammans med samhällsengagerade företag. Det är dåligt för Växjö.

Pernilla Tornéus (M), Ulf Hedin (M), Oliver Rosengren (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *