Trygghet i hela kommunen

Alla Växjöbor ska känna sig trygga i livets alla skeden. Äldreomsorgen ska ge god hjälp och personlig omvårdnad. Polisen ska komma när du ringer och vägen hem ska kännas ljus och trygg även på natten.

  • Personlig omvårdnad och professionell service. Hemtjänsten ska koncentrera sig på vårdinsatser. Mer tid frigörs för omsorg när maten handlas online och levereras hem. Seniorlotsen ska hjälpa äldre att få lägre kostnader för service genom RUT-företag.
  • Äldreomsorg att lita på. Den som behöver och har rätt till särskilt boende ska få plats snabbt och ha ett varierat utbud av boenden att välja på. Trygghetskameror skapar självständighet och trygghet i hemmet.
  • Hög vuxennärvaro i hela kommunen. Fältarbetet ska fortsätta ut- vecklas med olika kompetenser som kan möta unga i olika situationer. Kopplingen till fritidsverksamhet och skola ska stärkas ytterligare, och samarbetet med polisen bli närmre.