Trygghet och säkerhet i hela kommun

  • Fler poliser och kommunala ordningsvakter. Sverige har tredje lägst polistäthet i EU. Medan vi nationellt arbetar för fler poliser med högre lön och bättre villkor, behöver vi öka tryggheten med kommunala ordningsvakter och fler övervakningskameror.
  • Fungerande, förebyggande insatser. Vi vill skärpa straffen och stoppa rekryteringen till gängen. Kommunens trygghetsskapande samarbete med polis, näringsliv och civilsamhälle behöver växlas upp ytterligare.Med fungerande, förebyggande åtgärder såsom föräldrastödsprogram, avhopparverksamhet och aktivitetskravpressar vi tillbaka utanförskapet. 
  • Bättre beredskap för kris. Flyktingkris, pandemi, ekonomisk kris och krig i närområdet. Det lokala ledarskapet är avgörande för att klara kriser. Skyddsvallar i ekonomin, förbättrad krisberedskap, enhet för cybersäkerhet och nya beredskapslager är några åtgärder som vi prioriterar.