Förstärk arbetslinjen – Moderaterna är partiet för alla som jobbar, har jobbat eller vill jobba

  • Bidragstak och lägre skatt på arbete. Det ska alltid löna sig att arbeta, därför föreslår vi nationellt ett bidragstak och fler jobbskatteavdrag. 
  • Aktivitetskrav och utbildningsplikt. Lokalt ställer vi höga krav på motprestation för de som kan men inte arbetar. Alla ska anstränga sig för att kunna försörja sig själv. Den som tar emot ekonomiskt bistånd ska delta på heltid i praktik, svenskundervisning, utbildning eller andra insatser. Det stärker arbetslinjen och minskar utanförskap och segregation.
  • Nya jobb med växande företag. Lägre avgifter, färre regler och mer byggklar mark skapar förutsättningar för fler jobb i nya eller växande företag. För att minska regelbördan ska vi utse en krångelombudsman dit företag kan vända sig och som letar goda exempel i landet.