En trygg och tillgänglig omsorg att lita på

  • Växjö ska vara Sveriges bästa stad att åldras i. Livskvaliteten ska vara hög och omsorgen ska hålla hög kvalitét. Alla ska känna sig trygga i Växjö och både ha stor valfrihet och valmöjlighet vad det gäller boende eller utförare av hemtjänst. Vi vill även att du som har insats inom LSS ska få möjlighet att välja. 
  • Vi vill utveckla seniorlotsen för ett tryggt åldrande 
  • Vi vill höja kvalitetskraven på anordnare inom äldreomsorgen, bland annat med högre krav på utbildning, språkkunskaper och personalkontinuitet. 
  • Utöka anhörigstödet och göra det mer flexibelt att använda