En skola som ser alla och inte glömmer någon

  • Mer tid för kunskap. Undervisningstiden behöver utökas, särskilt för elever som inte når målen. Lovskola och läxhjälp är två exempel som kan utökas och erbjudas till fler.
  • Ordning och reda i skolan. För att barn och unga ska kunna lära sig behöver de studiero och trygghet. Med vår satsning på en ”särskilt stöd garanti” får alla barn och elever det stöd som de är i behov av och har rätt till.
  • Psykiska ohälsan bland barn och unga. Vi behöver kapa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin med tidiga insatser och mer stöd på skolorna. Tillgång till psykologer och skolkuratorer ska vara god på samtliga skolor. 
  • Mer ”kött” på tallriken och mer mat i magen. Den bästa skolmaten är den som barnen äter. Skolmaten är viktig för att våra barn och elever ska ha tillräckligt med energi för att orka prestera och utvecklas till sitt bästa jag. Alla ska få välja mellan en animalisk och en vegetarisk rätt varje dag.