Attraktivitet, tillväxt och service i hela kommunen

  • Utveckla villatomter, gärna sjönära i hela kommunen. Nationellt vill vi göra om strandskyddet för att stärka äganderätten.
  • Inför guidetjänst för att underlätta för privata markägare på landsbygden som vill skapa bostadstomter
  • Utred om kommunen kan ta över ansvaret för viss belysning på landsbygden
  • Korta handläggningstiderna för bygglov och sänka avgifterna.
  • Servicesäkra myndighetsutövningen. Alla ska få stöd och rådgivning när de söker bygglov eller får tillsyn av sin verksamhet.
  • Tillgänglig kultur och fritid i hela kommunen. Starka föreningar bygger gemenskap och skapar förutsättningar för en levande landsbygd.