Ansvar för kommunens ekonomi

13 år med överskott ger marginaler och stabilitet. Prognoserna visar nu att kommunsverige behöver rusta för sämre tider: skatteintäkterna vän- tas minska och bidragskostnaderna väntas öka. En stram budget med prioritering av välfärdens kärna före byråkrati och byggnader är nödvän- dig. Vänsteroppositionen vill istället försvåra för företag, höja skatten på arbete och föra en osäker ekonomisk politik.

  • Ordning och reda. Noggrannhet och försiktighet är ledord när vi bud- geterar med skattebetalande växjöbors pengar. Kommunen ska vara effektiv och prioritera kärnverksamheten.
  • Tillväxt och konkurrenskraft. En växande ekonomi klarar en växan- de befolkning. Trygg och tillgänglig välfärd att lita på kräver tillväxt. Skatten ska vara låg och skattebetalarna många.
  • Skyddsvallar i nästa kris. Ordnad ekonomi gör att vi kan bygga robusta skyddsvallar runt Växjö inför nästa lågkonjunktur. En rejäl kriskassa kan användas för att hindra arbetslöshet och utbilda för nya jobb när ekonomin vänder nedåt.