Vi bygger Växjö starkt!

Med kraft att leda Växjö!

Växjö präglas av öppenhet, gemenskap och entreprenörskap och viljan av att bli bättre. Att aldrig stå stilla. Vi strävar efter att hela Växjö ska bli starkare, tryggare och mer attraktivt.

Ordning och reda i ekonomin, tydliga prioriteringar och respekt för skattebetalarnas pengar bygger hela Växjö starkt även fortsättningsvis. Att företagen växer och jobben blir fler lägger grunden för vår välfärd. Arbetslinjen gäller i Växjö och den som kan arbeta ska göra det.

Växjös skattebetalare ska få valuta för sina pengar och skatten ska vara låg. Framför allt ska vi använda gemensamma resurser till att förbättra välfärden och säkra kommunens mest grundläggande uppgifter. Då kan barnen lära sig mer i skolan och människor kan känna sig trygga samtidigt som våra invånare får mer pengar kvar i plånboken och kan öka sin frihet.

I Växjö har Moderaterna haft stort inflytande under lång tid. Vi tror att det märks, inte minst när det gäller valfrihet, stadsutveckling, kvalitet och hur skatte- pengarna används.

Vi har tre huvuduppgifter för politiken i Växjö de kommande åren:
Fortsätta bygga både ekonomin och kommunen stark

Öka tryggheten för alla kommuninvånare

Stärka arbetslinjen och minska utanförskapet

Moderaterna har kraften att leda Växjö!

Anna Tenje
Kommunstyrelsens ordförande (M)
anna.tenje@vaxjo.se