Växjö står som förebild när Moderaterna vänder uppåt

Den svåraste tiden är framför oss. När konjunkturen vänder nedåt samtidigt som stora anhöriggrupper kommer till Sverige riskerar utanförskapet att växa kraftigt. Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet och flera andra expertbedömare slår fast att statsbudgeten är kraftigt underfinansierad och att riskerna för överhettning är stora.

Alliansregeringen fick i stället beröm för att med en välavvägd ekonomisk politik ta Sverige genom krisen bäst av jämförbara länder. Det utelämnar Åsa Karlsson Björkmarker i sin debattartikel den 23 oktober.

Bidragsutgifterna har vuxit med 100 miljarder, jämviktsarbetslösheten stiger och skattetrycket har ökat sedan 2014. Samtidigt som obalanserna i ekonomin växer, saknas strukturreformer. Socialdemokraterna har slösat bort en högkonjunktur. Det lämnar kommunerna i sticket. Ledaren för vänsteroppositionen påstår att Socialdemokraterna tillför resurser till kommunerna. Regeringens egen budget visar tydligt att statsbidragen bara omfördelas från riktade till generella.

Under fyra dagar i Örebro beslutade Moderaterna om nya, nödvändiga reformer som mejslats fram under två år. På område efter område står Växjö förebild för Moderaternas nya politik. När Elisabeth Svantesson lyfter fram kommunerna med bäst lokal arbetslinje är Växjö en av tre. När exempel på lokalt ledarskap framhålls är det Växjö med två landsting. Gång på gång visar vi vägen för robust ledarskap och nödvändiga reformer. Listan kan göras lång, men några exempel är särskilt viktiga:

• Aktivitetskrav för bidrag. Växjö ställer tydliga krav på motprestation för försörjningsstöd (socialbidrag). Moderaterna har nu beslutat att alla kommuner ska göra som oss, och att möjligheterna att ställa krav behöver omfatta fler grupper och skärpas.

• Modern vuxenutbildning. Växjölöftet Vuxenutbildning är nu mall för Moderaternas nationella politik. Fri etablering för utbildningsanordnare som når kvalitetskraven och ersättning efter resultat, inte undervisningstimmar eller antal deltagare, ska gälla för all vuxenutbildning (inklusive Sfi) i hela landet enligt beslut i helgen.

• Inga bidrag för utvisade. Personer som fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet, inte få bidrag för att kunna stanna. Växjö har länge valt en restriktiv hållning, och inte betalat bidrag. Trots att den hållningen har fått stöd i Högsta Förvaltningsdomstolen, beslutar flera S-kommuner att öppna upp bidragssystemen för utvisade. Moderaterna beslutade att alla ska behöva göra som Växjö.

• Kommunalt arbetsmarknadsansvar. Nära samverkan med Arbetsförmedlingen är en viktig del i Växjölöftet. Att vara som en offentlig aktör på arbetsmarknaden ger mer kraft i insatserna och ökad resurseffektivitet. Moderaterna beslutade att kommunerna ska få större ansvar för arbetsmarknadspolitiken och att skickliga kommuner ska kunna ta över ansvaret för etableringen av nyanlända.

Växjölöftet behöver bli Sverigelöftet. När Socialdemokraterna rustar upp bidragslinjen har vi slagit vakt om arbetslinjen. Lokala reformer har vårdat och utvecklat arbetets värde och pressat tillbaka utanförskap. Moderaterna är rustade med en politik som kan göra Växjös framgångar till hela Sveriges.

Anna Tenje (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Oliver Rosengren (M)
Kommunalråd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

femton − åtta =