Växjö ska fortfarande vara Sveriges bästa skolkommun 2020

Blågröna i utbildningsnämnden är mycket bekymrade över att Växjö kommun tappar placeringar i skolrankingen som nyligen gjorts av Lärarförbundet. Vi ser mycket allvarligt på detta och kommer att analysera resultatet ingående.

Det är dock inte bara dystert i årets resultat. Vi klättrar i vissa indikatorer såsom andel friska lärare, lärarlöner, andel behöriga till gymnasiet och andelen som klarar av gymnasiet på tre år. Vår ambition är fortfarande att bli Sveriges bästa skolkommun 2020, men det är en lång väg kvar.

De resurstillskott och särskilda satsningar som påbörjades 2017 syns ännu inte i statistiken. I budgeten för 2018 ökar resurserna ännu mer och våra specialdestinerade satsningar på tidiga insatser, kompetensutbildning och förstärkning av ledarskapet i skolan ska ge resultat framöver. Vi behöver investera i resurser för barnen tidigt och där krävs även ett utökat samarbete mellan olika myndigheter.

Vad vi tydligt kan se är att våra lärare gör ett fantastiskt arbete. Trots lägre kostnad än andra kommuner visar våra elever på ökade resultat inom flera områden. Det bör tilläggas att det inte finns någon relation i rankingen mellan kostnad per elev och resultat. Det är ju inte så per automatik att ju mer pengar varje elev kostar, desto högre blir resultatet. Det är av stor vikt hur resurserna fördelas. Vårt arbete med ”Resultaten i fokus” kommer att visa på detta framöver.

Trots att vi tappar placeringar i årets ranking tappar vi inte tålamodet. Det gör oss än mer motiverade att arbeta hårt för att vända trenden. Växjö ska fortfarande vara Sveriges bästa skolkommun 2020.

Blågröna arbetsutskottet i utbildningsnämnden: Pernilla Tornéus (M), Stefan Bergström (L), Margareta Jonsson (C), Magnus Folcker (Mp), Olle Sandahl (Kd), Irene Bladh (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

ett × två =