Växjö ska bli årets landsbygdskommun

Nyproduktion och företagsetableringar utanför stadskärnan kan bidra till att öka dynamiken på bostadsmarknaden genom att möta olika preferenser och behov, men är även en viktig arena för skapandet av fler arbetstillfällen, skriver Blågröna Växjö.

Bygget av den nya sporthallen i Braås, som invigdes i början av 2015, är en av flera satsningar som gjort på landsbygden. Framöver blir det fler, skriver Blågröna Växjö.

Blågröna Växjö ser stor potential i och utanför staden. I en växande kommun ökar komplexiteten för utvecklingen av den lokala bostadsmarknaden, tillgången på verksamhetsmark och företagsetableringar. Här spelar stadsnära bostäder och markområden på landsbygden en otroligt viktig roll. Vi har alla olika behov och efterfrågar olika boendeformer, med olika preferenser. Det gör att landsbygden står i centrum när det planeras för ett attraktivare Växjö för framtiden.

Nyproduktion och företagsetableringar utanför stadskärnan kan bidra till att öka dynamiken på bostadsmarknaden genom att möta olika preferenser och behov, men är även en viktig arena för skapandet av fler arbetstillfällen.

Besöksnäringen är just nu den snabbast växande branschen och står även för en större andel av rekrytering av nyanlända. Det gör att landsbygden även har stor potential att starkt bidra till kommunens framtida tillväxt. Under 2017 slog Kronobergslän nytt rekord i antalet övernattningar, det vittnar om goda förutsättningar för lokal utveckling av turismnäringen.

När Växjö stad förtätas och möjligheterna att möta efterfrågan på stora tomter och villor i tätorten begränsas, behöver vi vidga perspektivet och skapa förutsättningar för fler attraktiva boende och verksamhetsmiljöer exempelvis på vår landsbygd. Vi välkomnar nya initiativ från privata fastighetsägare eller byggherrar på landsbygden, som antingen vill stycka av eller vidareutveckla, omvandla sin mark till bostäder.

• Kommunbolaget Vidingehem kommer under perioden 2014-2020 tillsammans med privata byggherrar ha bidragit med drygt 410 nya bostäder på landsbygden. Vidare planerar Vidingehem för ytterligare nybyggnation av 122 lägenheter under perioden 2021–2022.

• Under de fyra senaste åren har vi genom Vidingehem byggt ny sporthall i Braås, genomfört omfattande om- och nybyggnationer på våra landsbygdsskolor. I Lammhult och Rottne pågår utveckling av centrala delar av orterna. I Lammhult planeras det bättre skola, bibliotek och idrottslokaler.

Ska det bli attraktivare att leva och verka på landsbygden krävs det dock mer än bara bostäder. Det behövs fungerande samhällsfunktioner, en mångfald av boendeformer, goda kommunikationer i form av både fysisk och digital infrastruktur för att skapa hög tillgänglighet. Vi har en bit kvar, men vi har en tydlig vision och strategi med en levande landsbygd som mål.

Vi gör mycket, men vi är inte nöjda. Vi är övertygade om att vi kan göra mer och ha ren tydlig vision och strategi med en levande landsbygd som mål. Nu vill vi ta nästa steg genom att i dialog med landsbygdens samhällsföreningar och byalag starta ett utvecklingsarbete med särskilt fokus på landsbygdsutveckling. Målsättningen är tydlig; att bli årets landsbygdskommun 2021/2022.

För Blågröna Växjö
Eva Johansson (C), Sofia Stynsberg (M), Magnus P. Wåhlin (MP), Nils Fransson (L), Jon Malmqvist (KD)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fjorton − sex =