Växjö lyfter mot nya höjder

Under hösten har vi haft det stora nöjet att presentera flera nya flygdestinationer samtidigt som Växjö Småland Airport haft en oerhört positiv utveckling både vad gäller utbud och antalet resenärer. Växjö har ett strategiskt bra läge mellan flera viktiga småländska städer och dessutom ett rikt besöks- och näringsliv. Vi har på riktigt tagit steget från den stora småstaden till den lilla storstaden och kommer fortsätta att utveckla och förbättra Växjö ytterligare.

Berlin är en av de nya destinationerna som kommer att ha stor betydelse och öka Växjös attraktivitet i än högre utsträckning. Weekendturen till och från Berlin tilltalar kanske främst de som ämnar strosa runt i Berlin, shoppa eller se en fotbollsmatch eller för den delen njuta av våra djupa skogar och härliga sjöar. Berlin kommer gynna turism och besöksnäringen men givetvis även vara positiv för andra företag i regionen.

Den senaste destinationen, Amsterdam, kommer att ha stor betydelse för tillväxten, våra företag och för fler jobb. Näringslivet har under lång tid efterfrågat en regional direktlinje till en europeisk storflygplats och det känns roligt att kunna leverera på den punkten. Det går bra för Växjö och näringslivets tillförsikt till framtiden är stor men behovet av att på ett enkelt sätt både kunna åka till och ta emot affärskontakter från hela världen är stort och viktigt. I maj 2018 öppnar Småland Airport dörren för alla Växjöbor att ta sig ut i världen och även till möjligheten för hela världen att ta sig till Växjö. Etablering innebär initialt sju avgångar per vecka till Schiphol, Amsterdam.

Vi står, både globalt och lokalt, inför flertalet framtidsutmaningar och då gäller det att förbereda sig och att öka attraktiviteten för kommunen och dess företag på bästa möjliga sätt. En ökad rörlighet och internationalisering skapar enormt stora möjligheter för att förstå och möta andra kulturer, utveckla nya samarbeten inom idrotten, mellan företag, universitet och kommuner. Men framför allt handlar det om att förbättra förutsättningarna för de lokala företagen att ta sig ut i världen, underlätta rekrytering av spetskompetens och få världen att se Växjö. Förbättrade kommunikationer med omvärlden är därför ett mycket viktigt steg för vår växande kommun att stärka sin position och skapa bättre konkurrensfördelar gentemot andra kommuner och företag.

När hela världen har möjlighet att ta sig till Växjö, skaps oändliga utvecklings- och tillväxtmöjligheter för besöksnäringen. Tyskland och Nederländerna är dessutom i särklass våra viktigaste marknader vad gäller besöksnäringen. På en allt mer tudelad arbetsmarknad, där utomeuropeiskt födda och personer utan utbildning står allt fler längre ifrån första jobbet, kommer den mest snabbväxande branschen att spela en avgörande roll för framtiden. Högre tillväxt, genererar högre sysselsättning och skapar förutsättningar för att bryta ett växande utanförskap.

I sammanhanget måste vi i egenskap av Europas grönaste stad också lyfta fram och visa på att vi tar flygets påverkan på miljön på allvar. Därför är det viktigt att framhäva att KLM har blivit utnämnda till Europas Grönaste flygbolag. Anledningen till detta är deras målmedvetna arbete med att öka inslaget av biobaserat flygbränsle. Tekniken finns men behöver utvecklas ytterligare. Visst vore det spännande om Europas Grönaste flygbolag kan skapa en flyglinje baserat på biobränsle mellan just Europas Grönaste stad och Amsterdam?

Anna Tenje (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen
Per Schöldberg (C), kommunalråd 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sexton + tolv =