Växjö lånar ut klassrum för höstens högskoleprov

Efter tolv år i grundskola och gymnasium berövades årets studenter på det studentfirande de längtat efter. Nu begränsas även deras chanser att fortsätta studierna på universitet och högskola, samtidigt som jobbchanserna hotas av en ekonomisk nedgång. För att ingen ska behöva ha försörjningsstöd som sin första inkomst efter gymnasiet krävs extraordinära åtgärder. När Socialdemokraterna gör för lite visar kommunerna återigen ledarskap.

Gymnasieskolorna gjorde sitt bästa för att studenten skulle bli lyckad för alla de ungdomar som kämpat genom skolan och skulle ta studenten, men fick se sitt liv, sin skolgång och sin student förändrad i grunden av coronapandemin. Distansundervisning och utspring utan släkt och vänner är två konsekvenser. Nu ser chansen att ta sig in på fortsatt utbildning genom högskoleprovet ut att begränsas av en statlig myndighets lathet och Socialdemokraternas flathet.

Coronakrisen börjar alltmer övergå i en arbetslöshetskris. I inget annat EU-land ökade arbetslösheten under juni mer än i Sverige. Arbetslösheten i Sverige var enligt Eurostat 9,3 procent – den sjätte högsta i EU och långt från regeringens tidigare mål om lägst arbetslöshet i EU år 2020. Arbetsförmedlingen spår en arbetslöshet på över 600 000 arbetslösa i början av nästa år och långtidsarbetslösheten har ökat med 16 procent eller 26 400 personer på ett år. Ungdomsarbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga nivåer, skapa otrygghet och driva upp bidragsberoendet. Om de som vill studera vidare i stället behöver söka jobb knuffar det unga som saknar gymnasieutbildning ännu längre bort från egen försörjning.

Staten förklarar höstens inställda högskoleprov med svårigheter att klara kraven på distansering mellan personer och brist på personal. Det första verkar grundlöst då distansering redan tillämpas som en åtgärd mot fusk på högskoleproven. Däremot kan reglerna om maximalt 50 personer samlade skapa problem. Växjö kommun är därför först ut i landet att erbjuda ansvarig myndighet, Universitets- och högskolerådet (UHR), hundratals klassrum i samtliga 40 kommunala skolor kostnadsfritt. Vi kan tillsammans med UHR se över möjligheterna att bemanna med provvakter delvis med hjälp av kommunens medarbetare.

Genomgående under pandemin har kommunerna visat ledarskap medan regeringen verkat närmast handlingsförlamad. I fråga efter fråga lämnas det demokratiska mandatet åt sidan och hela beslutet om hur landet ska agera överlåts till statliga myndigheter. Oftast Folkhälsomyndigheten, nu Universitets- och högskolerådet. En sådan slapp styrning är främmande för oss. Vi vidtar de åtgärder som krävs och fattar nödvändiga beslut.

Anna Tenje (M)
Oliver Rosengren (M)
Pernilla Tornéus (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

1 + 20 =