Växjö kommun i nationellt partnerskap för att kraftsamla mot ungdomsbrottsligheten

Växjö kommun är en av sex kommuner som tillsammans med SKR (Sveriges kommuner och regioner), Polisen och Allmännyttan ingår i ett nationellt partnerskap för att kraftsamla mot ungdomsbrottslighet.

– Växjö ska vara en trygg och säker kommun och vi arbetar vi på många olika sätt med både trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Partnerskapet är ett viktigt forum där vi kan ta del av hur andra kommuner arbetar och samtidigt intensifiera och utveckla vårt idoga arbete med tidiga insatser, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd

Syftet med partnerskapet är att stödja landets kommuner i arbetet med att utveckla det förebyggande och åtgärdande arbetet med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå brott.

Arbetet ska bland annat fokusera på att sprida välfungerande arbetssätt, stödja de goda samarbeten som kommunerna har med andra aktörer och identifiera vilka hinder som finns för ett effektivt förebyggande arbete idag.

Växjö kommun har valts ut som deltagare i partnerskapet eftersom kommunen har kommit långt med tidiga förebyggande insatser i samverkan med polis, skola och hälso- och sjukvården. I samarbetet görs bland annat gemensamma insatser ute i skolorna och på Araby familjecentral. Kommunens Fältgrupp arbetar sedan länge både förebyggande och uppsökande bland barn och ungdomar för att upptäcka och förhindra begynnande kriminalitet.

Ett annat exempel är Tisdagsgruppen där kommunen, bostadsbolagen och polisen träffas varje vecka för en gemensam bedömning av läget i kommunen och insatser som eventuellt behövs.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fyra × 5 =