Växjö kommun behöver fortsätta i rätt inriktning

Den 23 augusti skrev Tomas Thornell (S) en debattartikel om att Växjö kommun behöver ändra inriktning. Nu svarar Anna Tenje (M).

Till skillnad från Tomas Thornell (S), så är Växjö kommun för mig verkligen fantastisk. Jag älskar Växjö. Visst finns det problem, men vi står inte utan konkreta förslag på förbättring. Det är djupt tragiskt att Thornell kritiserar den kommunala verksamheten och utvecklingen vitt och brett utan att komma med ett enda konkret förslag på vad Socialdemokraterna vill göra annorlunda bortsett från att höja skatten.

Vi bygger Växjö starkt genom att företagen och jobben blir fler. Vi uppskattar företagarna mer och beskattar dem mindre. Vi ställer krav på dem som står utanför arbetsmarknaden inte för att vi är kalla och hårda utan för att vi bryr oss. Det är när människor får behålla mer av de som de tjänat ihop som friheten ökar.

Växjölöftet är en nationell förebild för integration och fler i arbete. I dag är Växjö på historiskt låga nivåer för andelen bidragsberoende hushåll, samtidigt som segregationen minskat två år i rad från 2014–2016. Det innebär att en betydande andel växjöbor gått från utanförskap och bidragsberoende till egenförsörjning. Fler i arbete innebär starkare ekonomi utan att behöva höja skatten på ett socialdemokratiskt vidlyftigt sätt.

Tack vare ordning och reda i ekonomin under 13 års tid, ett tydligt fokus på förbättringsområden och hårt arbetande medarbetare i kommunen kan vi under 2019:

• Införa en trygghetsjour som kompletterar polisen, för en tryggare och säkrare kommun.

• Bygga nya skolor och förskolor i hela kommunen, fokusera på kunskap, tidiga insatser och nolltolerans mot kränkande behandling.

• Permanenta seniorlotsen, genomföra omfattande kvalitetsprogram för våra omsorgstagare, rikta hälsoprogram för att minska sjukskrivningarna hos omsorgspersonalen.

• Arbeta för en ännu attraktivare landsbygd med; fler bostäder, bredbandsutbyggnad, samhällsservice för fler jobb och blomstrande näringsliv.

Ordning och reda i ekonomin möjliggör prioriteringar av personal, god omsorg, välfärd och skolan – utan skattehöjningar.

Växjö behöver ett fortsatt starkt och tydligt ledarskap, om vi ska kunna fortsätta vara i framkant och få människor och företag att växa. Jag lovar inte allt till alla men jag håller det jag lovar.

Anna Tenje (M)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

18 − 8 =