Växjö först ut i nytt projekt om att fånga in koldioxid

Forskare vid Lunds universitet utvecklar en ny teknik för koldioxidinfångning som kräver betydligt mindre energi än tidigare metoder. Den nya tekniken ska testas vid tre svenska kraftvärmeverk. Först ut att testa tekniken är Växjö Energi och planen är att installera pilotanläggningen på Sandviksverket i april 2022. Energimyndigheten bidrar med statligt stöd.

– Som ordförande är jag väldigt stolt över att VEAB tar ett stort ansvar för Växjös mål att bli fossilfritt. Tack vare en väldigt kompetent och engagerad personal ligger vi i framkant på många områden i miljöfrågorna. VEABs styrelse har stor del i arbetet genom att i enighet våga satsa på ny teknik, säger Christer Wånehed, ordförande i VEAB.

Tekniken ska testas på ett bioeldat kraftvärmeverk (Sandviksverket) och två avfallskraftvärmeverk (Öresundskraft och Sysav). I förlängningen finns därmed potential att bidra både till negativa utsläpp och en minskning av fossila utsläpp av koldioxid.

Pilotanläggning i Växjö
Först ut att testa tekniken är Växjö Energi och planen är att installera pilotanläggningen på Sandviksverket i april 2022. Därefter kommer motsvarande tester köras på Öresundskraft och Sysav. Projektet pågår fram till 2024.

Forskare vid Lunds universitet kommer tillsammans med deltagande företag utvärdera hur tekniken fungerar och hur mycket el och värme man kan spara. Projektet löper i sin helhet fram till 2024.

Mer om projektet:
– I projektet Energisnål koldioxidinfångning med AMP/DMSO ingår Lunds universitet, Midroc, Sysav, Öresundskraft och Växjö Energi (AMP = 2-amino-2-methyl-1-propanol. DMSO = Dimethyl sulfoxide).
– Vid en fullskalig implementering hos de tre kraftvärmeverken skulle tekniken kunna bidra till avskiljning av 630 000 ton biogen koldioxid och 270 000 ton fossil koldioxid per år. Det motsvarar en reduktion med 20 procent av befintliga utsläpp från el- och fjärrvärmesektorn i Sverige.
– Midroc kommer att bygga anläggningen och tar sig an utformningen av pilotanläggningen.
– Projektet passar väl in i regeringens långsiktiga satsning Industriklivet. Därför beviljar Energimyndigheten stöd till projektet.

Foto: Växjö Energi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

sjutton + fyra =