Växjö behöver fler äganderätter

Skuldnivåerna ökar bland Sveriges kommuner nu när det investeras mycket ibland annat bostäder och lokaler av olika slag. Växjö kommunkoncern har dock minskat sin skuld per invånare med 8%. Hur är det möjligt?

Växjö är en av landets tillväxtregioner med både god intjäningsförmåga och stora tillgångsvärden. Det betyder att marknadsvärdet på tillgångarna är betydligt högre än det bokförda värdet. Dessa tillgångar tillhör alla kommuninvånare. För att fortsätta möjliggöra investeringar i nya bostäder, skolor mm har vi därför avyttrat en del av vårt bestånd. Därför har vi kunnat sänka vår låneskuld samtidigt som vi har kunnat fortsätta den höga investeringstakten. Allt till gagn för våra kommuninvånare.

Moderaterna står för sans och balans när det gäller Växjö kommuns ekonomi och skulder ska naturligtvis sättas i relation till tillgångar och det egna kapitalet. Växjö kommuns ekonomi är stark och i balans och ska så förbli.

Enligt SCB rankas nu Växjö kommun på sjätte plats i landet när det gäller antalet påbörjade bostäder för första halvåret 2017. Antalet flerbostadshus är 698 och småhus 161. Fördelat på byggherre står Växjöbostäder för 15% och de privata byggherrarna för 85%. Fördelningen på upplåtelseformerna är hyresrätt 42%, bostadsrätt 51% och 7% äganderätt.

Moderaterna tycker att det är bra med blandade upplåtelseformer men vi behöver bygga fler äganderätter. Oftast tänker vi på villor och radhus men ett sätt är att bygga fler ägarlägenheter. En ägarlägenhet är ungefär som ett radhus fast på höjden och det är en rätt så ny upplåtelseform där Växjö är något av en uppstickare i landet. Växjöbostäder har byggt flera ägarlägenheter och planerar nu för fler i olika områden. Vid nybyggnation ska de kommunala bostadsbolagen pröva möjligheten att bygga ägarlägenheter i enlighet med ägardirektiven. På så sätt kan vi styra de kommunala bolagen att bygga så att vi kan få en jämnare fördelning mellan olika upplåtelseformer.

Växjö växer och många vill bo i vår attraktiva kommun. Att kunna göra bostadskarriär inom ett geografiskt område som man gillar ska vara möjligt. Därav satsningen på olika upplåtelseformer. Förtätning och god infrastruktur är nödvändigt i den lilla storstaden. Men, det kommer alltid att vara nära till naturen i Växjö.

CATHARINA WINBERG (M)

Styrelseordförande Växjö Kommunföretag AB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

5 × tre =