Välfärden först

Idag presenterade majoriteten i Växjö kommun sin budget för 2020. Prognoserna för kommande år visar på en försämring av kommunsektorns ekonomiska förutsättningar. Därför behövs tydlig styrning, prioritering och ökade samordningsvinster. Årets budget sätter välfärden först. Budgeten bifogas i sin helhet.

Det ekonomiska läget är kärvt för Sveriges kommuner och regioner. Tack vare 14 år av ordning i ekonomin i Växjö klarar vi en omställning där vi säkrar 125 miljoner i finansiering till välfärdens kärna; från byråkrati till välfärd och från byggnader till medarbetare. Enda sättet att långsiktigt stärka ekonomin är fler med arbete och färre med bidrag. Ett ännu bättre företagsklimat som ger fler jobb är därför nödvändigt, säger Anna Tenje (M).

Vi har under året som varit sett en positiv utveckling av skolresultaten för Växjö kommun, nu fortsätter vi den satsningen genom att rikta nästan 70 miljoner till skolan. 2020 förstärks vårt redan framgångsrika arbete med tidiga insatser. Tillgängligheten till elevhälsan ska öka och en riktad kompetensutvecklingssatsning för att möta elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation ska genomföras, säger Gunnar Nordmark (L).

Vi ska vara en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun. Hållbar utveckling ska gå hand i hand med hållbar tillväxt i hela Växjö kommun. Vi ska fortsätta vara en förebild i miljö- och klimatarbetet, och implementerar det nya hållbarhetsprogrammet under 2020. Bolagen får en tydlig roll i trygghetsarbetet. Vi behöver fortsätta arbetet med att öka tryggheten i alla delar av kommunen. Vi ska också aktivt motverka boendesegregation i hela kommunen, säger Magnus P. Wåhlin (MP).

Växjö kommun ska ha en trygg välfärd att lita på och riktar därför 37,5 miljoner till omsorgen 2020 som kompensation för demografi och nya hyror. Vi vill även informera om hushållsnära tjänster som alternativ till vissa hemtjänstinsatser, samt implementera fler digitala verktyg som underlättar för våra medarbetare och omsorgstagare. Vi tar ett helhetsgrepp för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron i hela kommunkoncernen, säger Eva Johansson (C).

Blågröna Växjö vill göra en nysatsning genom att förstärka kulturinstitutioner som Utvandrarnas hus och stadsbiblioteket. Det ska ske genom samordning och samlokalisering med Fria ordets hus, konsthallen och olika sammanslutningar förknippade med Växjös rika kultur- och litteraturhistoria, säger Jon Malmqvist (KD)

Beslut om budgeten tas av kommunfullmäktige 11–12 juni.

För mer information och intervjuer:
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande, 0709-83 44 16
Eva Johansson (C), vice ordförande kommunstyrelsen, 0709-91 20 87
Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur och fritidsnämnden, 0739-91 86 19
Gunnar Nordmark (L), gruppledare för Liberalerna, 0470-410 99
Magnus P. Wåhlin (MP), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, 0706-26 00 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

9 + 8 =