Valakademin VT 2022

Närvaro
Deltagandet kommer registreras och överlämnas till fullmäktigegruppens valberedning efter valet. Alla medlemmar är välkomna och de som står på valbar plats till kommunfullmäktige förväntas delta.

Upplägg
Alla träffar sker torsdagar (se datum nedan) 18:00-20:00 i Växjös kommunhus.

  • 18:00 Välkomna
  • 18:05 Talarpass
  • 18:45 Frågor till gäst
  • 19:00 Diskussion om hur vi bemöter svåra frågor inom området
  • 19:30 Workshop om hur vi gör nationella politiken lokal

3 mars Camilla Waltersson Grönvall – Vård, omsorg, äldre
Camilla Waltersson Grönwall är socialpolitisk talesperson. Hon kommer tala om hur vi ska korta köerna och höja kvalitén i äldreomsorgen.

7 mars Jessica Rosencrantz – Miljö och klimat (OBS! Bara till Växjömoderaterna)
Nästa vecka får vi besök av Jessica Rosencrantz, miljö- och klimatpolitisk talesperson i riksdagen.

10 mars Johan Forssell – Trygghet och ordning
Johan Forssell är rättspolitisk talesperson och förbundsordförande i Stockholm stad. Han kommer tala om våra förslag för fler poliser, skärpta straff och att knäcka gängen.

17 mars Elisabeth Svantesson – Ekonomi och jobb
Elisabeth Svantesson är vår ekonomisk-politiska talesperson och kandidat till finansminister. Hon har tidigare varit arbetsmarknadsminister. Hon kommer tala om vår ekonomiska politik, hur vi ska öka tillväxten och återupprätta arbetslinjen.

7 april Edward Riedl – Landsbygd
Edward Riedl är riksdagsledamot för Västerbotten och Moderaternas andranamn i finansutskottet. Han kommer tala om våra förslag för en levande landsbygd, bland annat sänkt skatt på drivmedel och mer resurser till infrastrukturen.

21 april Carl-Oskar Bohlin – Energi
Carl-Oskar Bohlin är närings- och energipolitisk talesperson och förbundsordförande i Dalarna. Han kommer tala om energipolitiken, som är en viktig del av vår effektiv miljö- och klimatpolitik – exempelvis hur vi ska bygga ut kärnkraften och sänka elpriserna.

28 april Lars Hjälmered – Skola
Lars Hjälmered är utbildningspolitisk talesperson. Han kommer tala om hur vi höjer kunskapsresultaten, stärker den högre utbildningen och vinner friskoledebatten.

Frågor?

Valakademin är en satsning från kretsstyrelsen. Projektledare för Valakademin är Oliver Rosengren och frågor kan ställas till oliver.rosengren@vaxjo.se.

Meeting ID 87812976276
Topic Valakademin VT 2022
Meeting Status Waiting - Not started

Refresh is needed to change status.

Start Time This is a meeting with no Fixed Time.
Timezone Europe/Stockholm
Join via Zoom App Join
Join via Web Browser Join