Utvecklings- och innovationsprocesserna inom näringslivet stärks

Den 1 januari 2022 bildas det nya kommunala bolaget Växjö Linnæus Science Park AB som har till uppdrag att stärka utvecklings- och innovationsprocesserna inom näringslivet. Under gårdagen beslutade kommunfullmäktige om ett extra tillskott på 5 miljoner kronor för att få ytterligare fart i bolaget under det första året.

– Bolaget, som kommer ha ett nära och viktigt samarbete med näringslivet och akademin, har ett viktigt uppdrag i att skapa förutsättningar för vårt näringsliv att få en ännu mer stabil tillväxt och ett positivt innovationsklimat. Med detta tillskott kan bolaget få en extra skjuts i uppstarten så att det i förlängningen kan komma näringslivet till gagn, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den 31 augusti tog kommunfullmäktige beslut om ägardirektiv och att bilda bolaget. Kommunfullmäktige beslutade igår den 14 december att ge ett aktieägartillskott till Växjö Linnæus Science Park AB på 5 miljoner kronor som grundfinansiering och kapitalbuffert.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fjorton + 13 =