Utökad Sverigeintroduktion för nyanlända med fokus på föräldraskapet

Hösten 2022 kommer Växjö kommun att genomföra ett pilotprojekt där tiden för Sverigeintroduktion för nyanlända utökas från 100 till 120 timmar med fokus på föräldraskapet.

– En viktig förutsättning för att nyanlända ska få en bra start i Sverige är att de får kunskap om hur det svenska samhället fungerar och inte minst hur det är att vara förälder i Sverige. Genom att utöka utbildningen förbättrar vi människors möjlighet att bli en del av det svenska samhället, säger Pernilla Tornéus (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Sverigeintroduktion handlar om att underlätta nyanlända flyktingarnas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Informationen ska ges så tidigt som möjligt efter ankomst till kommunen.

I den utökade utbildningstiden ingår följande teman:

  • Familj i ett nytt land
  • Skola, jämlikhet och alla barns lika rättigheter i skolan
  • Hälsa och sjukvård
  • Föräldrars rättigheter och skyldigheter
  • Att vara förälder till en tonåring

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

fjorton + tre =