Ungdomsgängen ska bort från gatorna

Handlarna och polisen i Växjö vittnar om en ökad otrygghet i centrum. Problematiken utgår till stor del från gäng med unga pojkar som drar runt och stökar. Centrum har stor betydelse för Växjös attraktivitet, och butikspersonalen såväl som Växjöborna i övrigt ska kunna vara trygga, skriver moderaterna Pernilla Tornéus, Sofia Stynsberg och Oliver Rosengren.

Offensivt arbete med att motverka oroligheter, stök och otrygghet på Araby vinner mark. När Polisen nyligen presenterade sin trygghetsmätning hade den upplevda otryggheten i området minskat kraftigt. Polisens insatser, kombinerat med att sysselsättningen ökar och bidragsberoendet minskar, har gett resultat.

Handlarna i city och Polisen vittnar samtidigt om en ökad otrygghet mitt i centrum. Problematiken utgår till stor del från gäng med unga pojkar som drar runt och stökar, men det finns också flera anmälningar om snatteri. Centrum har stor betydelse för Växjös attraktivitet, och butikspersonalen såväl som Växjöborna i övrigt ska kunna vara trygga.

Ungdomsgängen ska bort från gatorna med gemensamma krafter. Polisens fortsatta trygghetsarbete är en del för att den upplevda tryggheten och möjligheterna att ingripa ska öka, att kommunen nu utökar antalet cityvärdar är en annan. Därtill ser vi över belysning i samråd med både polis, handlare och fastighetsägare, och andra förslag från näringsidkarna. Växjö kommun kommer samtidigt öka trycket med en rad insatser som mer långsiktigt ska bekämpa ungdomsgängen:

Läxläsning som krav för gratisaktiviteter. Kommunen erbjuder en rad gratisaktiviteter för barn och ungdomar i skolan. Skolan behöver komma först, och läxläsning eller annan studiefrämjande verksamhet bör oftare ställas som villkor för att få ta del av gratisaktiviteter som erbjuds vid exempelvis fritidsgårdar eller Araby Park Arena.

Inget bidrag vid skolfrånvaro. Barn som växer upp i hushåll med socialbidrag behöver klara skolan för att inte ärva föräldrarnas utanförskap. För att öka drivkrafterna för föräldrar att ta sitt ansvar kommer man inte kompenseras med socialbidrag om studiebidraget blir indraget på grund av ogiltig skolfrånvaro.

Förebilder på arbetsmarknaden. Positiva förebilder och yrkesmentorer har visat goda resultat på flera håll i landet. Vår ambition är att etablera ett partnerskap med en eller flera organisationer som organiserar mentorsprogram för klasser och grupper av barn och unga, som tillhandahåller inblick i yrkeslivet med föreläsningar, motivation och studiebesök.

Förstärkning av fältgruppen. Fler fältsekreterare året runt (och särskilt vid lov, helger och högtider), mer samverkan med olika kompetenser kring ungdomsfrågor och ökad närvaro i centrum blir möjligt efter en storsatsning på fältarbetet i Arbete och välfärds budget för 2018.

Från vissa håll höjs röster för roligare aktiviteter och fler fritidsgårdar. Här krävs tydlighet: ungdomsgäng som stökar på stan kan inte ursäktas med att deras alternativ är för tråkiga eller otillgängliga. Ungdomar i utanförskap borde ägna dagarna åt att klara skolan, inte dra runt på Storgatan. Det är dels ett föräldraansvar, dels en tydlighet från det offentliga, som krävs för att visa att beteendet är oacceptabelt.

Ökad trygghet i Araby kan inte tillåtas växlas mot minskad trygghet och mer stök i centrum. Problemen ska inte förflyttas, utan försvinna. Det kräver tydliga, förutsägbara och hårda konsekvenser när man inte sköter sig. Vi kommer aldrig acceptera att Växjöbor som gör rätt för sig får stå åt sidan för stök och stölder i stan.

Pernilla Tornéus (M), ordförande i Utbildningsnämnden
Sofia Stynsberg (M), ordförande i Tekniska nämnden
Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i Nämnden för arbete och välfärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

femton + 14 =