Tydliga besked från (S) krävs

Smålandsposten avslöjade i dagarna Socialdemokraternas otydlighet i deras senaste kampanj, vilken ställer ny station och kommunhus mot investeringar i skolor och förskolor. Artikeln återaktualiserar partiets otydlighet i frågan huruvida Socialdemokraterna avser riva upp beslutet om ny station och kommunhus eller inte vid ett eventuellt majoritetsskifte efter höstens val. Blågröna Växjö har därför lämnat in två interpellationer till Malin Lauber och Thomas Thornell (S) för att avkräva svar om de avser att fullfölja byggplanerna för det nya station och kommunhuset om de vinner valet.

– När ett etablerat parti som Socialdemokraterna väljer att sprida ett budskap som grundar sig i motsättningar som de facto inte finns, sänder det dåliga signaler till väljarna. Det är djupt olyckligt att Socialdemokraterna både på nationell och lokal nivå tydligt visar att man inte avser föra en valrörelse baserad på saklighet och fakta, säger Jon Malmqvist (KD).

– Malin Lauber behöver lämna besked om hon planerar att riva upp beslutet om ny station och nytt kommunhus, eller om S-kampanjen bara handlar om att vilseleda Växjöborna. Blågröna Växjö har ordning och reda i ekonomin, och behöver inte välja mellan barn, välfärd, station och kommunhus. Vi kan leverera på samtliga områden, säger Oliver Rosengren (M)

Växjö kommun har under Blågröna Växjös mandatperiod investerat 6,2 miljarder kronor i en trygg välfärd och en växande kommun. Samtidigt planeras det parallellt med stadshuset för investeringar om över 1,7 miljarder bara i skolor fram till 2021.

För mer information och kontakt
Oliver Rosengren (M), gruppledare Moderaterna
072-300 55 77, oliver.rosengren@vaxjo.se
Jon Malmqvist (KD), gruppledare Kristdemokraterna
073-991 86 19, jon.malmqvist@vaxjo.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *