Trygghetsjour för ett tryggare Växjö

Idag presenterar Blågröna Växjö sin skrivelse till kommunstyrelsen, där de lägger ett skarpt förslag för ökad trygghet i Växjö kommun. Blågröna Växjö vill införa en ”Trygghetsjour” med ambulerande ordningsvakter som är tillgängliga på jourtelefon. Under de senaste åren har det genomförts flertalet framgångsrika trygghetsåtgärder i Växjö kommun. Men trots dessa insatser vittnar näringsidkare och besökare i centrum om en negativ utveckling där bland annat ungdomsgäng skapar oro och upplevd otrygghet. Polisen har samma uppfattning och rapporterar samtidigt om en dramatisk ökning av antalet personrån.

– Detta är en utveckling som vi aldrig kan acceptera, våra invånare, handlare eller besökare ska känna sig att trygga i Växjö. Därför vill vi i samråd med Citysamverkan och handlarna nu införa en ”Trygghetsjour” med ambulerande ordningsvakter som är tillgängliga på jourtelefon, men även se över möjligheten till utökad strategisk kameraövervakning för att stärka det brottsförebyggande arbetet och för att hjälpa polis och åklagare, säger Anna Tenje (M) och Jon Malmqvist (KD).

Modellen hämtar inspiration från andra kommuner. Blågröna föreslår att den nya trygghetsjouren består av ordningsvakter synliga ute på stan och som samverkar med befintliga kompetenser exempelvis mobila team och fältgrupper. Dessa arbetsgrupper ska även finnas tillgängliga för akut understöd genom ett särskilt journummer.

– Skrivelse: Otryggheten får inte inskränka din frihet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

arton − 5 =