Trygghet och stabilitet

Idag presenterade Alliansen i Växjö kommun budget för 2023. Tack vare 16 år av stabilt ledarskap, ordning och reda i ekonomin, har vi kunnat leverera stora överskott och byggt robusta skyddsvallar. När hushållens ekonomi nu utmanas av prisökningar på mat, el, drivmedel och stigande räntor, är det glädjande att sänkt skatt nu och ger invånarna mer kvar i plånboken. Samtidigt görs nya kraftfulla satsningar på välfärd och höjd beredskap.

Vi fortsätter ha välfärdens kärna och växjöbornas bästa i fokus. Nästa år kombinerar vi sänkt skatt, resurstillskott till välfärden och höjt överskottsmål. Det är ett styrkebesked för Växjös ekonomi. Vi kan stärka hushållen, trygga välfärden och säkra investeringstakten samtidigt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Nu höjer vi återigen friskvårdsbidraget med 500kr till 2000kr, en förmån vi vill erbjuda våra medarbetare och som är en viktig del i arbetet med att vara attraktiv arbetsgivare. Vi fortsätter arbetet för att öka elevers nöjdhet kring skolmaten genom att nu införa större valfrihet med kött och vegetariskt varje dag i skolmaten. Maten i skolan är det viktigaste målet för att eleverna ska orka prestera hela skoldagen och det här är verkligen efterfrågat, säger Andreas Olsson (C) kommunalråd.

Efter att ha tagit beslut om nya omklädningsrum tar vi nu nästa steg i förädlingen av Evedalsområdet. Vi tillskjuter ytterligare en miljon kronor årligen som exempelvis skulle kunna användas till en utedansbana, en gästbrygga eller en renovering av hopptornet, säger Jon Malmqvist (KD), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Vi höjer under nästa år skolpengen riktat till kvalitet i undervisning. Vi ser ett behov av att arbetet för barn och ungas psykiska hälsa och gör kraftfulla satsningar på elevhälsan. Fler ska få det stöd de behöver, satsning görs därför på NPF-säkring av skolan och en särskild stödgaranti för LSS och barn i behov av särskilt stöd. säger Gunnar Nordmark (L), ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Beslut om budget för verksamhetsåret 2023 tas av kommunfullmäktige 7 juni.

Alliansens i Växjö kommun – Budget 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *